fbpx
skip to Main Content

– Feil og usolidarisk å vaksinere friske nordmenn

Dette er et meningsinnlegg. Sørlandsavisen deler ikke nødvendigvis avsenders synspunkter i saken. Innlegget er kun korrekturlest og ellers gjengitt i sin helhet.

 

I Norge er 9 av 10 voksne vaksinert. Mens i lavinntektsland er vaksinasjonsdekningen på bare 4%. Den overveldende majoriteten på det afrikanske kontinent er ikke vaksinert. De har ikke fått vaksinert helsepersonell engang, ikke eldre og sårbare grupper. Verden har administrert 6,4 milliarder doser; en håndfull har gått til verdens fattigste land.

Når vi vet at hvert eneste minutt mister tre barn sine foreldre til koronaviruset, høres det ut som om regjeringen har glemt sitt eget mantra om at «ingen er trygge før alle er trygge». Det gjelder her hjemme, men bør også gjelde internasjonalt. Pandemien er ikke over.

Helseminister Høies argument med at det økonomisk sett er bedre for fattige land at Norge ikke er nedstengt lengre og at handel og mulighet til bevegelse over landegrenser ble muliggjort gir ikke mening.  Det som er bedre for lav- og mellom-inntektsland er flere vaksiner.

De offisielle dødstallene som følge av pandemien er nå 4,5 millioner, men The Economist har estimert at dette tallet kan være så høyt som 18,5 millioner. I tillegg har pandemien rammet verdensøkonomien hardt. Et anslag fra the Economist sier at bare vaksinering vil koste den globale økonomien 2,3 trillioner dollar de neste fire årene, basert på at land må vaksinere 60% av befolkningen. Det er de fattigste landene som bærer den største byrden av pandemien og det er de som vil kjenne ettervirkningene lengst.

Vi har vært med på vaksinekappløpet. Vår vaksinering og innkjøp gjennom EU hindrer og forsinker resten av verdens tilgang til vaksiner. Vaksinen er fortsatt et knapphetsgode – og vår bruk går utover andres tilgang. Det er uforståelig at vi går til et slikt skritt, når WHOs direktør Thedros Gebreyesus så innstendig ba land som Norge om å vente med en tredje dose tidligere i august Her er regjeringen rett og slett ikke i takt med egen befolkning. Vanlige nordmenn ønsker å dele dosene. En undersøkelse gjennomført av Respons Analyse og Mindshare for Norsk Folkehjelp viste at tre av fire nordmenn gjerne utsetter sin 3. dose med et halvt år om det sikrer økt vaksinering i land med lav vaksinasjonsgrad.

Back To Top