fbpx
skip to Main Content
Siluetten av en fisker i en enkel båt i rolig sjø, på havet i solnedgang.

Stor internasjonal oppslutning om norsk initiativ mot fiskerikriminalitet

Norge har vært den drivende kraften bak et internasjonalt samarbeid mot fiskerikriminalitet. Nå har 12 karibiske øystater sluttet seg til arbeidet, som har støtte fra over en fjerdedel av verdens havnasjoner.

 

I 2018 tok Norge initiativ til en internasjonal erklæring mot fiskerikriminalitet. Erklæringen danner grunnlaget for partnerskap med en rekke stater, der de fleste er utviklingsland.
– Bekjempelse av fiskerikriminalitet er høyt prioritert og er en viktig del av regjeringens havsatsning. At 48 land nå støtter opp om dette initiativet gir god grunn til optimisme, sier statsminister Erna Solberg.

Store konsekvenser

Denne uken sluttet 12 karibiske øystater seg til initiativet, på et digitalt møte hvor statssekretær Trine Danielsen i Nærings- og fiskeridepartementet deltok.
– Det var skremmende å høre hvor store konsekvenser fiskerikriminalitet har i Karibia og hvordan dette problemet fører til fattigdom, usikkerhet og tapte inntekter. De karibiske ministrene tar i likhet med oss problemene på alvor, sier Danielsen.

Norsk initiativ

Regjeringen har lansert initiativet Blue Justice som skal støtte opp om erklæringen med teknologi, kunnskap og opplæring i kampen mot fiskerikriminalitet, og i år ble det etablert et internasjonalt sporingssenter i Vardø.
– Vi må bli bedre på samarbeid både på tvers av landegrenser og fagområder. Internasjonal fiskerikriminalitet angår oss alle, men vi vet at utviklingsland er utsatt og mister store ressurser og potensielle inntekter hvert år som en følge av dette. Jeg oppfordrer flere land til å følge etter og signere erklæringen, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Back To Top