fbpx
skip to Main Content

Kulturstreiken trappes opp

I  morgen tidlig klokka 9:30 møtes partene i kulturstreiken hos Riksmekleren. Kommer ikke partene til enighet, trappes streiken opp fra 25. oktober.

 

LO håper de kan finne en løsning på streiken som ansatte i Kristiansand Symfoniorkester og Kilden Teater- og Konserthus er med i.
– Spekter har ikke rikket seg en millimeter på fem år, mens vi har kommet med gjentatte og ulike forslag til løsning. Nå forventer vi at arbeidsgiverne står ved avtalen fra 2016, og innfrir på livsvarige og like pensjonsytelser for kvinner og menn, sier Lise Olsen, forhandlingsleder og nestleder i LO Stat.

– Jeg registrerer at arbeidsgiverne mener vi må bevege oss. Det er ganske freidig. Er det noe vi har gjort, er det er det å komme arbeidsgiver i møte. Vi beveget oss milevis da vi ble med på den midlertidige pensjonsordningen i 2016. Arbeidsgiverne må møte oss på de siste 100 meterne for å få en slutt på denne streiken.

Besparende hybrid

Vi må sammenligne med pensjonen vi gikk fra for å se på kostnadene. Vi kan ikke snakke om at hybriden blir for dyr, sammenliknet med innskuddspensjon.
– Når arbeidsgiverne nå sammenligner vårt krav om hybridpensjon med den midlertidige innskuddsordningen, og samtidig begynner å argumentere med at den er for dyr, er det en avsporing. Arbeidsgiverne velger å se helt bort fra hvilket ansvar vi har tatt, og hvor langt vi faktisk har strukket oss ved å gå bort fra ytelsespensjon i 2016. Dette skaper ikke godt forhandlingsklima, sier Nora Hagen, Fagforbundets forhandlingsleder.

Forventer tilbud om hybrid

Med den midlertidige innskuddsordningen er det blitt gitt virksomhetene et betydelig økonomisk handlingsrom.
– Arbeidsgivernes påstander om at hybriden blir for dyr faller på sin egen urimelighet. Den utgjør om lag en prosent i økte pensjonsutgifter for virksomhetene. Vi forstår ikke hvorfor arbeidsgiverne nå nekter å bli med på en permanent pensjonsordning med hybriden. Vi venter at arbeidsgiverne innfrir vårt krav i meklingen, men hvis arbeidsgiverne ikke vil forhandle, eller stå ved avtalene sine, har vi ikke noe annet valg enn å fortsette å streike, skriver LO i en pressemelding.

– Vi møter alltid hos Riksmekleren med håp om løsning. Men vi har fått avvist vårt krav gjentatte ganger, så vi er spente på hva arbeidsgiver legger på bordet, sier Dag Agledal, NTLs forhandlingsleder.

Galt om frilansere

Arbeidsgiverne har den siste tiden brukt mye tid på å fortelle at frilanserne ikke blir ivaretatt med krav om ny pensjonsordning.
– Når arbeidsgiverne forteller at de har stor omsorg for frilanserne, og hevder at vi ikke vet vårt eget beste, er det galt. Det stemmer ikke at frilanserne taper på vår løsning. Sammenlignet med innskuddspensjon vil vårt krav om hybridpensjon kunne utgjøre store positive forskjeller i pensjonsytelser, sier Christine Thomassen, forhandlingsleder og nestleder i Creo.

Skrøt av hybriden før 2016

Lov om tjenestepensjon (hybridpensjon) ble vedtatt av Stortinget for å løse akkurat den type pensjonsutfordringer disse kulturvirksomhetene står i. Spekter snakket tidligere opp hybridpensjon, og anså at det kunne være løsningen for de av Spekters virksomheter som slet med økonomien på grunn av kostnadene ved en ytelsespensjon. Spekters positive innspill om hybridpensjon er en av grunnene til at LO gikk med på den midlertidige innskuddsordningen i 2016.

– Spekter støtter forslag til ny tjenestepensjon for privat sektor. Det er viktig at vi raskt får på plass en ny tjenestepensjon for privat sektor, og Arbeidsgiverforeningen Spekter støtter hovedtrekkene i Banklovkommisjonens forslag, sa Spekter, 25. september 2012.

– Banklovkommisjonen vil over sommeren starte opp arbeidet med overgangsregler som beskriver hvordan de som i dag har opptjening i ytelsesordninger kan overføres til en pensjonsordning etter den nye loven. Spekter vil likevel understreke at virksomhetene allerede nå kan starte sine forberedelser for en overgang fra ytelsesordning til en hybrid løsning tilpasset virksomheten, skrev Spekter 13. desember 2012.

– Det nye pensjonsproduktet er en mellomløsning mellom dagens innskuddspensjon, der arbeidstager har avkastningsrisikoen, og foretakspensjon (ytelsespensjon) der avkastningsrisikoen ligger på arbeidsgiver. Det legges opp til stor grad av fleksibilitet, sa de den 2. desember 2013.

 

Back To Top