fbpx
skip to Main Content
F.v. Fylkesaksjonsleder Anita Mørland, leder for TV-aksjonen Vibecke Østby, Statsforvalter Stein A. Ytterdahl, Generalsekretær Kari Helene Partapuoli og Fylkeskoordinator Øivind Berg.

243 millioner, takk!

Stort og bredt engasjement har gitt rekordresultat for årets TV-aksjon for Plan International Norge.

 

– Vi er så takknemlige, og med et innsamlingsresultat på 243,3 millioner kroner er Plan International Norge mer enn klar for å fortsette det viktige arbeidet for at jenter ikke skal giftes bort så altfor tidlig, sier Kari Helene Partapuoli i Plan International Norge.

Engasjerte hele Agder

Statsforvalter Stein A. Ytterdahl, leder av fylkesaksjonskomiteen i Agder, berømmer det brede engasjementet som årets aksjon har vært preget av.
– Jeg er sikker på at dette resultatet vil gjøre en forskjell og skape endring for millioner av barn og unge som står i fare for å miste skolegang og utdannelse, sier han.

Fylkesaksjonsleder Anita Mørland og fylkeskoordinator Øivind Berg ønsker å rette en hjertens takk i øst og vest, sør og nord.
– Takk til alle bøssebærerne og til dere som tok vel imot bøssebærerne. Takk til sjåførene, teamene på oppmøtestedene, kommunekomiteene, fylkesaksjonskomiteen, politikere, lærere og elever i skolene, i barnehagene og de ulike livs- og trossamfunn. Takk til næringslivet, mediene, foreninger, lag og organisasjoner, og takk til alle store og små arrangementer som har engasjert vaffel- og saft-selgere, auksjoner og lotterier og en stor skare andre frivillige. 

Bøssebæreraksjon

I år har det vært spesielt krevende å dra i gang dugnad med bøssebærere fra dør til dør, men da søndag 24. oktober kom, viste det seg at det likevel meldte seg mange frivillige, og mange steder opplevde de full bøssebærerdekning. Folk har stilt opp fra kyst til fjell, fra bygd til by, store og små, unge og eldre, for å gå årets viktigste søndagstur for å samle inn penger til Plan International Norges kamp mot barneekteskap.

Rekordresultat

Det foreløpige resultatet er 243,3  millioner kroner. Det endelige resultatet kommer i desember. Dette er det høyeste tallet som er registrert ved avslutningen av den tradisjonelle TV-sendingen noen gang. Det går med andre ord mot en ny rekord i NRK TV-aksjonens 47-årige historie. Agder ligger på en foreløpig 8. plass blant 11 fylker, men det er lite som skiller fylkene når man ser på gjennomsnittstallene for innsamlede midler per innbygger. Fortsatt tikker bidrag inn. Statistikken viser også hvor viktig bøsseinnsamlingen er, og at fysiske bøsser samler inn mer enn digitale bøsser.

Felles innsats

Mange av fylkets skoler har benyttet TV-aksjonens undervisningsopplegg og har arrangert blant annet skoleløp. På listen over de ti største giverne i Agder, er fem skoler representert. Næringslivet har engasjert seg stort og arrangert ringedugnader som har ført til et betydelig samlet bidrag til årets TV-aksjon i Agder. Leder for TV-aksjonen, Vibecke Østby, deler generalsekretær Kari Helene Partapuoli i Plan International Norge, sin begeistring og takknemlighet over givergleden og dugnadsånden som igjen har preget TV-aksjonen og gitt overveldende resultater.
– Vi har all grunn til å være veldig stolte av vår felles innsats. Vi er så utrolig glad og rørt over å se hvordan Agder mobiliserer hvert eneste år for å gjøre verden til et litt bedre sted – én aksjon av gangen, sier fylkesleder Anita Mørland.

– TV-aksjonen er en helt unik tradisjon, en tradisjon vi har arvet, som vi låner og som vi ønsker å bringe videre til neste generasjon. Alle fra Kongehuset og Regjeringen, til skoleelever og «mannen i gata»,  har engasjert seg og gjort denne store dugnaden mulig, sier Statsforvalter Stein A. Ytterdahl avslutningsvis.

Back To Top