fbpx
skip to Main Content

– I strid med grunnloven

Oslo tingrett starter mandag 1november kl. 09 behandlingen av Nei til EUs ACER-søksmål. Nei til EU mener avståelsen av norsk suverenitet til EUs energibyrå ACER og EØS-tilsynet ESA er i strid med Grunnloven.  Høyesterett ga 1. mars i år organisasjonen medhold i at saken kan prøves for domstolene. 

 Nei til EUs leder Roy Pedersen vil følge saken fra rettsalen i Oslo tingrett, og er tilgjengelig for kommentarer.Saken er åpen for media og tilhørere.
– Dette er suverenitetsavståelse i strid med Grunnloven på et av samfunnslivets kjerneområder. All oppmerksomheten rundt rekordhøye strømpriser viser hvor viktig energisektoren er. Suverenitetsavståelsen har inngripende betydning både for mange bedrifter og befolkning i det norske samfunnet, sier Roy Pedersen. 

 Saken pågår hele uken, med siste dag i retten er fredag 5november. Onsdag morgen holder Pedersen Nei til EUs partsforklaring, og utover denne dagen vil en rekke vitner belyse ulike sider ved saken, blant annet sammenhengen mellom påkoblingen til EUs energiunion og høyere strømpris i Norge.  

 Nei til EU har saksøkt Staten fordi Stortinget ikke fulgte Grunnlovens § 115 om suverenitetsavståelse, som blant annet krever et kvalifisert tre fjerdedels flertall, da EUs tredje energipakke ble vedtatt i mars 2018. Organisasjonen mener suverenitetsavståelsen på energiområdet er mer enn «lite inngripende».
– Det handler om kjernen i en rettsstat at domstolen vurderer om Grunnloven faktisk er fulgt og ikke bare legger stortingsflertallets egen praksis til grunnsier Pedersen. 

 Saken føres for retten av Nei til EUs advokater Kjell Brygfjeld og Bent Endresen fra advokatfirmaet Endresen Brygfjeld Torall AS. 

 Nei til EU vil ha en markering utenfor Oslo tingrett mandag kl. 08:30. 

Back To Top