fbpx
skip to Main Content

Årets sykepleiere 2020 og 2021 er kåret

Fakta:

Sykepleierprisen NSF Agder deles ut hvert år til følgende kriterier:

En enkelt sykepleier eller en gruppe sykepleiere som har vært med på å profilere sykepleierfaget generelt eller innenfor et spesielt område, på en fremragende måte. Med å profilere faget på denne måten menes:

Kandidatene må fremstå som gode modeller vedrørende holdninger og handlinger

og/eller

Lede/tilrettelegge for at sykepleietjenesten skal fungere optimalt

og/eller

Videreutvikle sykepleierfaget gjennom forskning og eller utviklingsarbeid slik at sykepleiefaget fremmer sykepleietjenesten.

Sykepleierprisen NSF Agder deles hvert år til en enkelt eller en gruppe sykepleiere som har vært med på å profilere sykepleierfaget på en fremragende måte.

 

Prisen deles vanligvis ut på et arrangement den 12.mai, som er den internasjonale sykepleierdagen, men ble i år delt ut i oktober.
– Vi har lagt bak oss et spesielt år, ja, nesten to spesielle år. Helsevesenet ble satt i kriseberedskap, teststasjoner bygget opp, hygiene og smittevern hadde høyeste prioritet, og intensivavdelingene ble satt på prøve. Den 12.mars 2020 stengte Norge. Derfor har vi måttet vente med fagkongresser og feiring, forteller Ragne Quinteros, fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Agder.

Nominert av kolleger

Nylig fikk sykepleierne i NSF Agder muligheten til å møtes på fagdag hvor fikk faglig påfyll to vinnere av sykepleieprisen ble kåret for både  2020 og 2021. Disse er blitt nominert av sine kollegaer rundt omkring på små og store enheter i hele Agder. Det var mange som var nominert i år.
– Det er mange som har lagt ned en innsats som er større en hva man vanligvis kan forvente, sier Quinteros.

– Så mange av dere hadde fortjent en pris. Det var mange gode kandidater, men av de innsendte var det to som pekte seg ut, sa juryen som enstemmig hadde kommet fram til vinnerne.

Juryen var bredt sammensatt både faglig og geografisk:

  • Eli Jorid Sveipe, Sørllandet sykehus Avdeling for rus og avhengighetsbehandling
  • Tove Solfrid Skurve ved Lyngdal Kommune
  • Grete Lund Vabo, fra Universitetet i Agder
  • Bente Liv Hagen, nestleder i NSF Agder.

2020-vinner fra Kristiansand

– Vinneren av sykepleieprisen 2020 er Ingunn Hjelmevold som jobber på Steiner Heyerdahl Omsorgsenter i Kristiansand kommune. Allerede i slutten av mars ble det rapportert om smitteutbrudd på omsorgssenteret i Kristiansand. Flere pasienter var smittet, det var dødsfall, og ansatte var smittet. Midt i en begynnende pandemi skulle sykepleiere møte på jobb og stå i første rekke. Frontkjempere ble et begrep. Sykepleiekunnskap, holdninger og handlinger utgjør en forskjell. Prisvinneren er faglig dyktig, strukturert, faglig oppdatert, og er god til å dele sin kunnskap med andre. Hun er en god rollemodell for sykepleieryrket. Under pandemien tok hun ansvar og viste vei. Prisvinneren er flink til å undervise og tilegner seg kontinuerlig ny kunnskap, og studenter opplever praksisstudier med henne som spesielt spennende og lærerik. Hun er en flott rollemodell for sine studenter noe de vet gi uttrykk for. Prisvinneren fyller sin rolle som smittevernsykepleier på en utmerket måte.

I begrunnelsen fra forslagsstiller står følgende:” Hun er en verdig vinner av denne prisen. Det vil alle beboere, pårørende og medarbeidere ved Stener Heyerdahl Omsorgssenter være enige i”.

2021-vinner fra Risør

Vinneren av sykepleieprisen 2021 gikk til Hilde Cathrine Røysland Henriksen, som jobber i hjemmetjenesten i Risør kommune. Hun er spesialsykepleier med en master i intensivsykepleie. Hun formidler sin kompetanse til kolleger, og bidrar til at tjenesten drives kunnskapsbasert. Hun vektlegger at tjenesten skal ytes i samsvar med gjeldende retningslinjer, og med verktøy som bidrar til dette. På denne måten utvikles faget, og sikrer kvalitet og likeverdige tjenester til pasientene. Juryen har vektlagt prisvinnerens foregangsvirksomhet med å bruke sin spesialkompetanse i kommunal helsetjeneste. Vi vet at kommunene stadig tillegges nye og mer komplekse arbeidsområder og pasientgrupper som krever spesialisert kunnskap. Dette har vært særdeles viktig under pandemien, og vil også by på ytterligere utfordringer i årene som kommer.

Back To Top