fbpx
skip to Main Content

Samarbeider om bedre nettkapasitet

Agder Energi Nett og Statnett har inngått avtale om tilknytning med vilkår under Kvinesdal transformatorstasjon. Det betyr bedre utnyttelse av strømnettet og kortere ventetid for større kunder som ønsker tilknytning.

 

Det grønne skiftet har resultert i svært mange søknader fra næringslivet som vil etablere ny grønn industri over hele landet. Størst er aktiviteten langs kysten av Vest- og Sørlandet, samt indre deler av Vestfold, Telemark og Nordland. De siste to årene har Statnett behandlet nær 11.000 MW økt volum, der omtrent alt er knyttet til nytt strømforbruk. Flere steder i landet begynner det derfor å bli knapt med tilgjengelig kapasitet til økt eller nytt forbruk i eksisterende strømnett. Både Statnett og de regionale nettselskapene må gjøre tiltak. Det gjelder også på Sørlandet.
− I strømnettet i vestre deler av Agder er etterspørselen etter nettkapasitet nå blitt så stor at tiltak må iverksettes, men det tar tid å bygge ut ny nettkapasitet. Derfor er det viktig å se på alternative løsninger. For Statnett er tiltaket økt transformeringskapasitet i Kvinesdal transformatorstasjon, og for Agder Energi Nett er vi i gang med arbeidet med ny kystlinje mellom Kristiansand og Kvinesdal, sier Astrid Hilde, seniorrådgiver samfunnskontakt i Agder Energi Nett.

Tilknytning på vilkår

Våren 2021 åpnet myndighetene for at det kan inngås frivillige avtaler om tilknytning med vilkår.  Slike vilkår kan være krav om redusert uttak eller utkobling ved behov, for eksempel på kalde vinterdager hvor strømforbruket er på sitt høyeste. Interessen for slike avtaler har vært stor.
− Agder Energi Nett og Statnett har nå sammen utviklet en løsning som legger til rette for at Agder Energi Nett innenfor de avtalte vilkårene kan knytte til nye kunder i nettet sitt under Kvinesdal transformatorstasjon før ny nettkapasitet er bygd ut. I praksis betyr det bedre utnyttelse av dagens strømnett, og kortere ventetid for kunder som ønsker tilknytning, forteller Astrid Hilde.

Viktig samarbeidsavtale

Avtalen mellom Statnett og Agder Energi Nett er  en av de første avtalene som Statnett har inngått etter regelverket om tilknytning med vilkår.
– Her har Agder Energi Nett og Statnett sammen funnet frem til vilkår som kan gi tidligere tilknytning, og som samtidig ikke går utover forsyningssikkerheten til eksisterende kunder, sier Halvor Lie, leder for Kunde og tilknytning i Statnett.

–  Dette er utviklingsarbeid for oss. Agder Energi Nett har vært fremoverlente og kommet med konkrete forslag til løsninger. Samarbeidet om denne avtalen har vært veldig bra og har gitt læring som vi får nytte av i arbeid med avtaler med vilkår andre steder i landet. Fremover vil vi ha fortsatt tett dialog med Agder Energi Nett om deres erfaring med å holde forbruket under avtalte grenser, avslutter Halvor Lie.

Back To Top