fbpx
skip to Main Content
Soroptimister.

Prisbelønnet forestilling på Teateret onsdag

Kristiansand Soroptimistklubb arrangerer teaterforestilling for å belyse ulike problemstillinger rundt svartarbeid, som menneskesmugling og utnytting.

 

Ren bil til jul? Sabla god pris, tenker du, og bestiller bilvask, men vet du hvem som vasker din bil eller om de får ordentlig lønn inklusive feriepenger og forsikring? Jobber de svart og under dårlig forhold? Blir de til og med utnyttet og presset til å jobbe?

– Frivillig?

Julebordsesong har begynt og vi skal ha det gøy. Hva med litt ekstra moro etter den offisielle delen? Damer som tilbyr sex finnes nok også i vår by, men vet du om den dama du ringer jobber for egen regning eller om hun blir presset til prostitusjon av bakmenn?

Menneskehandel har flere ansikter og kanskje det er ikke alltid så lett å se når utnyttelse og utpressing skjer?
Kristiansand Soroptimistklubb arrangere forestillingen ‹‹Valgt det…›› og ønsker med det å bidra til å øke den offentlige bevisstheten om menneskehandel og prostitusjon.

– Alle kan gjør noe

Teaterstykket belyser problemet menneskehandel som, ifølge FN, er den nest størs­­te illegale økonomi i verden etter handel med våpen.­ Teaterstykket vil gjøre oppmerksom på at menneskehandel er avhengig av et «marked» – av tilbud og etterspørsel. Derfor kan alle bidra til å stoppe det.

Eventuelt overskudd fra forestillingen går til soroptimistenes arbeid mot trafficking og menneskehandel.

I følge presseskrivet, har ti tusen mennesker allerede sett forestillingen, og den skal passe for ungdom og voksne over 16 år.

Forestillingen vises på onsdag 24. november, kl. 18:00. Billetter kjøpes i døra og koster 75kr.

Sooroptimistklubben inviterer spesielt elevgrupper og kolleger som skal jobbe med mennesker om å se den. Dette er hva de sier:

Forestillingen er aktuell i alle fag i den videregående skole der menneskerettigheter og demokratiforståelse skal debatteres. Den egner seg spesielt for programfagene religion og etikk, politikk og menneskerettigheter, historie, samfunnsfag og rettslære, samt helse- og sosialfag.

Foto: Juan Jose Jimenez Tirado.

Forestillingen fungerer som et viktig faglig innspill for studenter ved bl.a.:

 • Politihøgskolen
 • Sykepleierutdanningen
 • Lærerutdanningen
 • Psykologistudiet
 • Sosiologistudiet
 • Sosionomutdanningen
 • Jusstudiet (menneskerettigheter)
 • Folkehøgskolenes fellesfag og en del linjefag.

Forestillingen er også aktuell for;

 • politikere
 • vernepliktige soldater
 • ansatte i førstelinjetjenesten i kommuner
 • flyktningmottak
 • ansatte i rettsapparatet
 • som ledd i faglige seminarer og møter om menneskehandel

Faglig research til grunn

Skuespillerne, Beathe Frostad og Per Jostein Aarsand (på bildet), har jobbet ut fra spørsmålet: «Hva er et fritt valg?». De har lest rapporter, intervjuer, rettsprotokoller, snakket med representanter for menneskehandel-gruppa i politiet, krisesentra, hjelpeapparat, advokater, journalister og ofre for menneskehandel. De har satt sammen en forestilling som bygger på fortellinger om mennesker av «kjøtt og blod» – med håp og drømmer. Disse har de vevd sammen med fakta om menneskehandel og prostitusjon i Norge i dag, og hvordan det som skjer over hele landet hos oss henger sammen med fattigdom, krig og lengsler etter mulighet for et bedre liv. Noen «vet» hva de går til, men andre er ikke forberedt på hva det innebærer; gjeld til bakmenn, trusler og brutale maktovergrep. Andre blir lokket, lurt og solgt.

Fortellerteateret fikk SI Europaføderajonens prosjektpris i 2018 for forestillingen «Valgt det…»

Produksjonen av forestillingen er finansiert gjennom tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet og med tilskudd fra SI Norgesunionen.

Back To Top