fbpx
skip to Main Content

Farger byen oransje

Oransjedagen setter fokus på vold mot og drap av kvinner og er del av et verdensomspennende i regi av FN. Bare i Norge er 158 kvinner blitt drept av menn i nære relasjoner de siste 20 årene. Det gjør vi med en aksjon i Børsparken i Kristiansand torsdag 10.30, hvor vi setter ut 159 sko som er farget i oransje.

 

 

Vi møter Cecilie Bjerke Skjømming og Dorrit Svenning, henholdsvis president og visepresident i Kristiansand Øst Soroptimistklubben som sammen med Kristiansand Soroptimistklubben inviterer befolkningen om å møte opp for å bli med på aksjonen.
– Vi ønsker et stort fokus på vold og partnerdrap i nære relasjoner. Dette er et omfattende samfunns- og folkehelseproblem. 158 kvinner som er drept de siste 20 årene der partneren enten er siktet av politiet eller dømt i domstolen for drapet, betyr at det i denne perioden er blitt drept en kvinne annenhver måned. Dette vil vi markere med å male like mange par kvinnesko og sette dem utover i Børsparken. I tillegg kommer to-tre bygninger i Kristiansand til å bli farget i oransje i perioden, det gjelder Radisson Blue Caledonien, Christianholm Festning og muligens også Kilden, forklarer Dorrit Svenning.

Kristiansandsklubben har også satt opp en forestilling på Teateret i kveld; «Valgt det», hvor de peker på at vold i nære relasjoner er alvorlig kriminalitet i tillegg til at det er samfunns- og folkehelseproblem.
– Det er også en av de største barrierene for å nå målet om likestilling, sier Bjerke Skjømming.

Alvorlige konsekvenser

De sier videre både kvinner og menn utsettes for vold i nære relasjoner, men kvinner er i større grad enn menn utsatt for alvorlig og gjentatt vold.
– Volden skaper utrygghet, kan gi helseutfordringer og tap av velferd, og begrenser den enkeltes livsutfoldelse og mulighet for aktiv samfunnsdeltakelse. Vold i nære relasjoner er ikke bare fysisk vold, men også psykiske, seksuelle og økonomiske overgrep mot en person voldsutøveren har en nær relasjon til. Frihet fra vold i nære relasjoner er en forutsetning for en bærekraftig utvikling.

Et bærekraftsmål for FN

FN har et eget bærekraftsmål som handler om likestilling mellom kjønnene, bærekraftsmål nr. 5. Målet omhandler diskriminering og vold mot jenter og kvinner og viser seg på mange måter: Jenter som blir giftet bort og får barn mens de enda selv er barn, jenter som nektes skolegang, kvinner som ikke får bestemme over sin egen kropp og kvinner som ikke får være med å bestemme hvordan samfunnet skal styres. Derfor er det fortsatt viktig å fortsette å jobbe for likestillingen mellom menn og kvinner.
Regjeringens handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner (2021-2024) skal bidra til Norges implementering av Europarådets konvensjon om forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i nære relasjoner. Mangel på likestilling sees på, både som årsak til og konsekvens av, vold mot kvinner.

Har holdt på i over 100 år

– Gjennom 100 år har vi som verdens største organisasjon av yrkeskvinner, Soroptimist International, drevet prosjekter for å bedre forholdene og skape vekst for spesielt kvinner og jenter. Med 56 soroptimistklubber landet over og engasjerte medlemmer, kan soroptimistene på denne måten virkelig være en stemme for kvinner, ansvarliggjøre politikere og utgjøre en forskjell. I novembermørket sørger vi for at bygninger og landemerker over hele landet blir belyst oransje, og lokale klubber har plakatkampanjer og arrangementer for å rette fokuset mot det verdensomspennende problemet vold er, sier Cecilie Bjerke Skjømming.

Minerva, Patria og Maria Teresa, de tre dominikanske kvinnene som ble drept, og som er blitt symboler på den internasjonale dagen for eliminering av vold mot kvinner.

Bakgrunnen for «Farge Verden oransje»

Minerva, Patria og María Teresa Mirabal var tre dominikanske søstre og politiske aktivister, som ble drept av diktatoren Rafael Trujillo i 1960. De brutale drapene gjorde de tre søstrene til symboler på feministisk motstand.  Til søstrenes ære utpekte FNs generalforsamling i 1999 den 25. november til den internasjonale dagen for eliminering av vold mot kvinner. Kvinneorganisasjoner verden over aksjonerer derfor med «farge verden oransje» i 16 dager fram til menneskerettighetsdagen 10. desember. Forutsetningen for dagen er å øke bevisstheten om at kvinner over hele verden er utsatt for voldtekt, vold i hjemmet og andre former for vold; dessuten er et av målene med dagen å markere at omfanget og den sanne naturen til problemet ofte er skjult.

Back To Top