fbpx
skip to Main Content

Skjærer ned under pandemien

Ansatte ved Sørlandet sykehus fortviler over at deres arbeidsgiver skjærer ned under corona, når sykehuset er fullt og man trenger alle de ressursene de kan få.

 

Sykehusansatte Sørlandsavisen har snakket med, kan ikke tro at Sørlandet sykehus kutter i årsverk under pandemien. Det skal spares penger. Dermed stryker de to stillinger.
– Det er to sykepleiere som nå skal ut i pensjon. Disse blir ikke erstattet av nye. Sykehuset har ikke budsjetter til det, forteller avisens kilder. Pasienter blir sendt til andre sykehus fordi vi har ikke ressurser til å ta dem imot.

På spørsmål om sykehuset kunne bekrefte nedskjæringer og om de kunne bekrefte av pasienter blir henvist til andre sykehus på grunn av manglende kapasitet, svarte kommunikasjonsdirektør, Signy Svendsen kryptisk.
– Dette er et pågående og langsiktig arbeid med involverte avdelinger og enheter i klinikkene, tillitsvalgte og verneombud, gjennomføring av diverse ROS-analyser, innføring av ny teknologi mm. Dette krever mer enn «ja» og «nei»-svar.

Kritisk

Tilstanden på sykehuset er kritisk, skal vi tro de vi har snakket med.
– Jeg vet om pasienter som har blitt feilbehandlet. Situasjonen går ut over pasientsikkerheten. Hendelsene var ikke alvorlige, men kunne endt fatalt. Dette henger sammen med at folk er overarbeidet, sier en.

Nå jobbet tilfeldigvis begge sykepleierne ved samme avdeling, slik at det blir ekstra belastende for den avdelingen.
– På gastrologisk løper de også rundt som hodeløse høns.

Back To Top