fbpx
skip to Main Content

Milliardpakke til strømkundene

Den siste tiden har vært vanskelig for mange med skyhøye strømpriser. Faktisk har vi aldri før sett så høye priser som vi ser nå. Vi presenterer i dag en ny ordning som vil hjelpe vanlige folk å håndtere de rekordhøye strømprisene. Gjennom ordningen vil alle husholdninger få fratrekk til ekstraordinære strømkostnader.

 Vanlige folks økonomi er rett og slett ikke er rigget for å møte dette. Derfor har AP/SP-regjeringen jobbet på spreng for å finne ordninger som kan hjelpe på situasjonen nå, men også gjennom vinteren dersom vi får vedvarende høye strømpriser. Nå får vanlige folk en ordning med midlertidig kompensasjon for en andel av strømkostnadene. Den er avgrenset til husholdningene og gjelder ikke fritidsbolig. Støtten gis som fratrekk på regningen alle får hver måned fra nettselskapene. Staten tar halvparten av regningen for gjennomsnitts kraftpris over 70 øre kWt, opp til 5000 kilowattimer av månedlige forbruk.Norges kraftsystem er delt inn i fem ulike prisområder. Det er spotprisen for kraft i det prisområdet du bor i som legges til grunn for beregning av støtten. Ordningen skal gjelde fra og med desember 2021 til og med mars 2022, og vil administreres gjennom nettselskapene, og det kommer som fratrekk på regningen januar-april 2022.

Det skal fortsatt lønne seg å spare strøm. Dere må være forberedt på at strømkostnadene blir høyere i vinter enn de er i en normal vinter. I fjor var strømprisene svært lave. I år er det en ekstraordinær situasjon. Dette vil svinge i årene som kommer. Denne direktestøtten som gis over nettleien kommer på toppen av de andre støtteordningene som allerede er presentert:

  • Redusert el-avgift med ca. 48 prosent fra januar til mars, og resten av året med ca. 9 prosent.
  • I november ble det utbetalt 2 950 kr ekstra i bostøtte. Nå økes bostøtte med 1500 krfra desember til mars. I tillegg kommer 150 kr pr pers. som bor i boligen.
  • Støtte til studenter på 1200 kro i stipend og 1800 kr i studielån
  • Økt ramme til utbetaling av sosialstøtte på 100 mill. kr
  • Økte energiøkonomiseringstiltak for husholdningene gjennom Enova på 100 mill. kr. Totalt har Enova nå en ramme på 400 mill. kr vi vil sikre kommer husholdningene til gode.

Dette er alle tiltak på kort sikt. Vi må også gjøre kraftfulle tiltak på lang sikt. Fremover vil trenge mer kraft og overføringsnett for å sikre at rimelig fornybar kraft fortsatt er et gode for samfunnet og et konkurransefortrinn for norsk industri, til etablering av nye grønne næringer og arbeidsplasser, for å elektrifisere samfunnet og for å nå våre klimamål. I Hurdalsplattformen har vi 20 tiltakspunkter for å få til dette. Det gjennomgående er at vi ønsker å se helheten i energisystemet. I statsbudsjettet foreslår vi ekstra midler til å jobbe med havvind. Vi skal sette ned en energikommisjon for å kartlegge energibehovene og foreslå økt energiproduksjon, med mål om at Norge fortsatt skal ha overskuddsproduksjon av kraft, og vi vil lage en samlet plan for norsk vannkraft, vindkraft, solkraft og infrastruktur, som krever konsesjon.

Back To Top