fbpx
skip to Main Content

Pengedryss til historiske arkiv

Som en julegave fikk arkiv-prosjekter fra hele Norge utviklingsmidler fra Arkivverket. 650 000kr går til digitalisering av historiske dokumenter og bilder i Agder.

 

Norsk Tippings spilloverskudd, skal blant annet bidra til å sikre og gjøre samfunnets arkiver tilgjengelige. Mange av prosjektene som får midler, handler om å samle inn og digitalisere spennende arkiv fra bedrifter eller andre aktører slik at alle kan bruke dem.

Uvurderlig arkivinnsats

Det er mange arkivinstitusjoner i Norge, og de gjør en uvurderlig innsats.
– De tar vare på viktige kapitler fra historien vår. Det er strålende at vi kan dele ut utviklingsmidler, selv om vi gjerne skulle hatt enda mer å dele ut. Etterslepet er stort på flere sentrale områder, sier riksarkivar Inga Bolstad.

Millioner til privatarkiver

Potten som fordeles nasjonalt i år er på 12,3 millioner kroner. Deler av midlene går til innovasjonsarbeid på arkivfeltet i offentlig sektor. Tradisjonelt har mye av midlene gått til innsamling og tilgjengeliggjøring privatarkiv. Slik er det fortsatt. Størstedelen av de støttede prosjektene dreier seg om arkiver fra viktige industribedrifter, men også f.eks. arkiver knyttet til kvenske og samiske områder.

Blant prosjektene som får støtte, er arbeid med å samle inn arkiv fra fornybar energi-næringen i Rogaland. Innlandet fylkesarkiv får støtte til arbeid med seks gamle kokebøker fra 1700- og 1800-tallet. Arkiver fra Orkla, Glommen mekaniske verksted og Igloo records står også på lista.

Agder

Aust-Agder museum og arkiv får 250.000 kr til forprosjekt for bevaring og digitalisering av Fædrelandsvennens fotoarkiv. I forprosjektet skal partene avklare grunnleggende forutsetninger før et hovedprosjekt kan gjennomføres.

Stiftelsen Næs Jernverksmuseum får 400.000 kr. til prosjektet «Dust to Digital. Digitalisering og digital tilgjengeliggjøring av jernverksarkivene på Agder». Prosjektet skal digitalisere, indeksere og publisere viktige deler av jernverksarkivene fra Agder på Digitalarkivet.no. Første år av en toårig søknad. Stiftelsen Næs Jernverksmuseum søker om lønnsmidler til en prosjektmedarbeider og en prosjektleder.

Back To Top