fbpx
skip to Main Content
Styreleder i KS, Bjørn Arild Gram

– Klimasatsing kan løfte hele kommunen

Agder har flere kommuner som driver et målretta og aktivt klimaarbeid. Det er bra. Slik bidrar de til å begrense den globale oppvarmingen. Samtidig gjør de byene og bygdene våre til et bedre sted for både innbyggere og lokalt næringsliv.

 

Agder-kommunene trenger et framoverlent og grønt næringsliv. Klimaforpliktelsene i Norge og andre land endrer etterspørselen i alle markeder. Næringslivet konkurrerer med bedrifter i hele verden.  Skal vi lede an i denne utviklingen, krever det mye av oss.

250 millioner til Klimasats i 2022

Det er satt av 250 millioner kroner til Klimasats-ordningen i 2022. Det gir kommunene i Agder nye mulighet til å videreutvikle klimasatsingen og oppgradere lokalsamfunnet langt utover den klimaeffekten arbeidet har. Kommunene må være attraktive for de kloke hodene, for de dyktige fagarbeidere og for bedrifter som vil satse på grønne løsninger. Vi trenger lokalsamfunn som er en pådriver for en bærekraftig og klimavennlig omstilling.

Dette kan godt begynne i det små og det finnes hjelp å få. Regjeringens Klimasats-ordning for kommuner og fylkeskommuner har støttet over 1500 prosjekter i hele landet, 116 av dem her i Agder. En god del av dette er nybrottsarbeid, med effekter langt utover egen kommunegrense.

Utslippsfrie fritidsbåter og mulighet for å leie el-båt

Ta for eksempel Arendals initiativ for utslippsfrie fritidsbåter. Med Klimasats-støtte i 2019 undersøkte kommunen potensialet for overgang til elektriske fritidsbåter lokalt. I år fikk kommunen støtte til å samarbeide med fylkeskommunene i Agder og Vestfold og Telemark for å lage en plan for ladestasjoner for fritidsbåter i hele regionen. De samordnet seg med Viken fylkeskommune for at arbeidet skal dekke hele Oslofjorden. Båtbransjen, båtforeninger og innbyggere skal engasjeres i arbeidet med å lage ladeplanen.

Arendal har også fått Klimasats-støtte til en ordning der innbyggere for en rimelig sum kan prøve en el-båt.  Her har de latt seg inspirere av lignende ordninger for el-sykler der mange som testet el-sykkel, endte opp med å kjøpe en selv. Kommunen var også med å arrangere en egen el-båtfestival i sommer.

Det betyr mye for lokalsamfunnet når kommunene går foran på denne måten. Klimakrav i anskaffelser og planer kan drive fram ny teknologi og grønn vekst, også lokalt. Ansatte og innbyggere får erfaring og inspirasjon til å ta i bruk klimavennlige løsninger på andre områder.

Risør, Mandal, Tvedestrand, Kristiansand, Åseral, Iveland, Kvinesdal og Froland er bare noen av de mange andre kommunene i fylket som har benyttet seg av Klimasats-ordningen. Støtten gjør det blant annet mulig å stille ambisiøse klimakrav i offentlige anskaffelser, klare merkostnader for å bruke utslippsfri teknologi og gjennomføre en mer helhetlig transport- og arealplanlegging som gir mer effektive og bærekraftige lokalsamfunn.

Så må det sies at alle kommuner faktisk har plikt til å planlegge for utslippskutt. Klimasats skal senke terskelen. Kommuner som vil lære av andre, kan finne veiledning i klimaarbeid og informasjon om alle Klimasats-prosjekter på Miljødirektoratets nettsider.

Dialog og samarbeid om utslippskutt

For å gjøre Klimasatsordningen og de andre klimavirkemidlene målrettede og effektive, er det viktig for oss med dialog og samarbeid med kommunene. Gjennom Klimasatssøknader og rapporter i etterkant av prosjekter, får vi viktig og interessant informasjon om hva kommunene ønsker å gjøre og hvordan det blir gjennomført. Det er kommunene som vet hvor skoen trykker, og vi vil ha dere med på laget i videreutviklingen av ordningen. Det er gjennom samarbeid vi kan nå klimamålene våre.

Vi håper mange vil bruke denne anledningen til å planlegge for en framtidsretta kommune med lavere utslipp.

Mer om Klimasats hos Miljødirektoratet.no:
Klimasats – støtte til klimatiltak – Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Back To Top