fbpx
skip to Main Content

Agder Energi satser på vindmøller

Agder Energi har inngått partnerskap med Green Investment Group, en av verdens største investorer og utviklere av grønn infrastruktur, for å delta i konkurransen om å utvikle havvind på Utsira Nord.

 

Utsira Nord (1,5 GW) er ett av to områder som norske myndigheter har åpnet for utvikling av havvind. Området kjennetegnes av store dybder, nærhet til store industrianlegg og spesielt gode vindforhold, bare rundt 30 kilometer fra Norskekysten. Forholdene gjør Utsira Nord særlig godt egnet for flytende havvind.

Netto nullmål

Gjennom partnerskapet har Agder Energi og Green Investment Group som mål å bidra til at Norge når sitt netto nullmål for 2050, samt utviklingen av en nasjonal havvindindustri som stimulerer til både innovasjon og regionale og nasjonale arbeidsplasser.
– I tillegg til å bidra til mer fornybar kraftproduksjon, representerer havvind en stor mulighet for Norge til å skape arbeidsplasser og øke aktiviteten i leverandørindustrien. Norge har allerede god kompetanse på industriutvikling offshore som kan brukes i den fremvoksende nasjonale havvindindustrien. Sammen med Green Investment Group og deres omfattende erfaring innen havvindutvikling over hele verden, og flytende havvind spesielt, vil vi bidra til å utvikle en havvindindustri i verdensklasse, sier Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi.

Steffen Syvertsen, konsernsjef i Agder Energi. Foto: Kjell Inge Søreide.

– Norge har et stort potensial for flytende havvindutvikling og vi er glade for å delta i den kommende konsesjonsrunden med Agder Energi. Agder Energis ekspertise og erfaring i energimarkedet og regionale tilstedeværelse, kombinert med GIGs globale flytende havvind- og infrastrukturerfaring danner et godt grunnlag for å utvikle en industri rundt havvind og gir norsk leverandørindustri en god startposisjon for å engasjere seg i den globale utviklingen av flytende havvind, sier Edward Northam, leder for Green Investment Group i Storbritannia og Europa.

Erfarne utviklere

Green Investment Group (GIG) har over 15 GW havvind (bunnfast og flytende) under utvikling og mer enn 10 års erfaring fra store havvindprosjekter globalt. Det gjør selskapet til en av de ledende havvindutviklerne i verden. Med en samlet potensiell kapasitet på 4,5 GW flytende havvind er allerede GIG blant de fremste i verden også på flytende havvind, som inkluderer havvindprosjekter i Sør-Korea (2,3 GW), Japan (1,9 GW) og Frankrike (270 MW).

GIG har også rettighetene til å utvikle 1,5 GW havvind utenfor England og fikk nylig rettighetene til å utvikle 2 GW i ScotWind-prosjektet utenfor Orknøyene i Skottland.

Agder Energi er Norges fjerde største produsent av fornybar vannkraft, og produserer 8,7 TWh fra sine 49 kraftstasjoner. Energikonsernet drifter også strømnettet i Agder med over 200 000 kunder, som ligger i prisområdet (NO2) der forbindelsen mellom Utsira Nord-området og fastlandet er ventet å bli koblet til det norske strømnettet.
Fornybarkonsernet forvalter mer enn 30 TWh i det nordiske markedet har spisskompetanse på kraftsystemet og energimarkedet.
GIG og Agder Energis kompetanse og kapasitet utfyller hverandre, og sammen har selskapene som mål om å bli en viktig bidragsyter når Norge starter en nasjonal industrisatsing på havvind.

Om Macquarie’s Green Investment Group

Macquarie’s Green Investment Group (GIG) er en spesialist på utvikling og investering i grønn infrastruktur og prosjektutvikling, samt rådgivning og portfølgeforvaltning. Selskapets erfaring og ekspertise gjør den til globalt ledende aktør innen grønne investeringer og utvikling som bidrar til å akselerere den grønne omstillingen.

Green Investment Group ble opprinnelig etablert av den britiske regjeringen i 2012 som Green Investment Bank, og var den første institusjonen av sitt slag i verden. Det ble kjøpt av Macquarie i 2017 for å skape et av verdens største selskap spesialisert innen investering i og utvikling av grønn infrastruktur. Green Investment Group har investeringer eller virksomhet i over 25 markeder, mer enn 450 ansatte og en global utviklingsportefølje på mer enn 35 GW.

Macquarie Group Limited (Macquarie) er et stort finanskonsern som tilbyr kapitalforvaltning, bank-tjenester og rådgivning på tvers av markeder. Macquarie ble grunnlagt i 1969 og sysselsetter 17 209 personer i 33 markeder. Per 30. september 2021 hadde Macquarie eiendeler under forvaltning på 395,4 milliarder pund.

Om Agder Energi

Agder Energi er en av Norges ledende produsenter av ren, fornybar vannkraft. Konsernet har virksomheter i hele verdikjeden, som inkluderer produksjon fra sine 49 vannkraftstasjoner, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energirelaterte tjenester.

Agder Energi har lang erfaring innen fornybare utviklingsprosjekter, undervannsforbindelser og spisskompetanse på kraftsystemet. Konsernet har et strategisk mål om å skape fornybar vekst i det grønne skiftet, og har i nyere tid tatt posisjoner innen batterier og havvind. Sammen med partnere har Agder Energi etablert Morrow Batteries, som vil bygge en 43 GWh battericellefabrikk i Agder som en del av en helhetlig, sirkulær batteriverdikjede.

Agder Energis visjon er å være et ledende norsk konsern innen fornybar energi. Agder Energi har hovedkontor i Kristiansand, Sør-Norge, hvor de også driver regionalnettet. Konsernet har nærmere 1000 ansatte i Norden og en årlig omsetning på 15 milliarder NOK.

Majoritetsaksjonærene er de tjuefem kommunene i Agder-fylket, som har en samlet eierandel på 54,475 prosent. Resten eies av Statkraft.

Back To Top