fbpx
skip to Main Content

Rondt forbi

Vi holder deg oppdatert på stort og smått av nyheter fra Kristiansand og omegn.

 

Pårørende kan bli bedt om å hjelpe

Sykefraværet blant ansatte i helse og mestring er nå så høyt at enkelte avdelinger må prioritere oppgaver strengere enn normalt. Pårørende kan derfor bli bedt om de kan hjelpe sine nærstående.
Mange av utfordringene som pandemien har medført, har vært løst med interne endringer, nyansettelser, eller ved at ansatte har satt sine vanlige oppgaver på pause. Mange oppgaver har blitt løst ved at pensjonister, frivillige og vikarer har stått på. Ansatte har gjerne måttet strekke seg lengre enn forventet. Alt dette er ikke lenger tilstrekkelig.
– Pårørende kan bli spurt om å bidra med aktuelle oppgaver, for eksempel praktisk hjelp i hjemmet. De kan bli kontaktet etter at tjenesten har hatt samtale med bruker, for å avklare hva som er aktuelt, sier helse- og mestringsdirektør Brede Skaalerud.

Tilskudd til solceller

Bystyret vedtok i forbindelse med økonomiplanprosessen i desember 2021 at solcellefondet ikke videreføres etter 2021. Midlene for 2022 og 2023 er omdisponert til andre formål, men ordningen driftes i 2022 med midlene som stod igjen fra 2020 og 2021. Det gjenstår rundt 3,7 millioner kroner i fondet. I de nye retningslinjene er det maksimale støttebeløpet økt fra 100 000 til 300 000 kroner, og den maksimale støttesatsen er økt fra 30 % til 40 %. I tillegg inkluderer ordningen nå også seksjonssameier med minst ti boenheter, i tillegg til borettslag.

Frivillighetens år

2022 er frivillighetens år og skal fremheve frivilligheten som hjørnestein i den norske samfunnsmodellen. Dette vil bli feiret nasjonalt og lokalt av frivillige organisasjoner, næringsliv og offentlige myndigheter. De overordnede målene handler om å få flere til å engasjere seg uansett bakgrunn, øke kunnskapen om frivilligheten og om verdien den skaper.

Kristiansand kommune ønsker å bruke Frivillighetens år til å synliggjøre mangfoldige frivilligheten som finnes i kommunen. Frivillige organisasjoner, lag og foreninger inviteres derfor til å delta på inspirasjonssamlinger for å dele tanker rundt hvordan kommunen, sammen med frivillige kan markere og oppnå målene med frivillighetens år 2022.
Det er lagt opp til tre lokale inspirasjonssamlinger i mars. Følg med på Sørlandsavisens kulturkalender for detaljer.

Kulturkalenderen på nett

Ettersom vi tidvis har begrenset med plass i papiravisen, lanserer Sørlandsavisen nå kulturkalenderen på nettavisen. Målet er å skape den mest komplette kulturkalenderen for hele Kristiansand. Den vil bli oppdatert daglig. Vi ønsker å skape den foretrukne kulturkalenderen, uansett om det er dans, håndarbeid, konserter, teater, utstillinger, kurs, film, debatter, bokbad, bridge, moteshow eller vinsmaking du er interessert i.

Husk å søke barnehageplass

Siste frist for å søke barnehageplass er 1. mars. Du søker om plass via Foreldreportalen på kommunens nettside. Søknadsskjemaet, og annen nyttig informasjon, finner du på en egen infoside om barnehagene. Der finner du også informasjon om hvem som har rett på barnehageplass, oversikt over alle barnehagene og informasjon om pris og redusert betaling.

Tilbud om plass i hovedopptaket sendes fra ca. 21. mars. Alle søkere med rett til plass, og som ikke har plass fra før, vil få tilbud om plass i hovedopptaket. Retten til plass gjelder fra august. Barn som fyller ett år i september, oktober eller november 2022 har rett til plass fra den måneden barnet fyller ett år. Tilbud kan om nødvendig bli sendt helt fram til den måneden barnet har rett til plass.

Sorry. No data so far.

Back To Top