fbpx
skip to Main Content

Søgne Dykkerklubb:

Fjernet 19,4 tonn søppel fra havbunnen i 2021

– I fjor fjernet vi 19 440 kg søppel fra havbunnen i skjærgården i Kristiansand, Farsund og Søgne, sier Karl Klungland, leder av Søgne Dykkerklubb, som berømmer alle involverte for en enorm innsats for miljøet og det maritime livet i havet.

 

Det er litt av en oversikt som Søgne Dykkerklubb kunne presentere mandag. I 2021 ble det gjennomført 97 ulike aksjoner, og det ble alt i alt lagt ned 2 342 dugnadstimer for å fjerne ulike typer søppel fra havbunnen.
– Vi fjernet 1208 spøkelsesredskaper i fjor, sier Karl Klungland, noe som er høyt antall tatt i betraktning at Søgne Dykkerklubb startet med miljøryddingen allerede i 2015.

Det geografiske området hvor Søgne Dykkerklubb har gjennomført miljøryddingen er stort, fra Kristiansand i øst til Farsund i vest, og selvsagt med flest gjennomførte aksjoner i Søgne-skjærgården.

Ulike støtteordninger

De ulike støtteordningene som er blitt etablert, betyr at Søgne Dykkerklubb får noen kroner for hvert redskap eller gjenstand man fjerner. Pengene går til driften av klubben, og sikrer også at klubben nå har råd til å skifte ut motoren i fartøyet man bruker for å gjennomføre miljøryddingen, og til nye kompressorer som trengs til for å sikre at dykkerflaskene kan bli etterfylt med ny luft.

Det er blitt ryddet søppel og spøkelsesredskap i Kristiansand med støtte fra Handelens miljøfond. I september og oktober ble det også gjennomført en ryddeaksjon i fuglereservatene i Søgne/Kristiansand, da med støtte fra fylkeskommunen. Da ble sydsiden av øya Songvår ryddet. Et båtvrak ble lokalisert. Det ble fjernet motor, tauverk, stålwire, kalesje, master og en masse annet søppel fra vraket. Samtidig ble det ryddet i bukten på Hellersøy, og av ikke-dykkere som ryddet søppel på land.

Langenes og Holskogkilen

Mye etterlatenskaper er blitt fjernet i hummerreservatet på Langenes, en jobb som er blitt økonomisk støttet av Kristiansand kommune.
– Her søkte vi opprinnelig midler for kartlegging og rydding av søppel i havneområder på Møvik. Vi oppdaget imidlertid at det fortsatt står en masse tapte fiskeredskaper som fortsatt fanger fisk og skalldyr i hummerreservatet ved Holskogkilen. Vi kontaktet kommunen og fikk melding om at det ikke var noe problem å omdisponere midlene til rydding i reservatet. Vi fikk gjennomført totalt åtte aksjoner hvor vi har fjernet 110 spøkelsesredskap, 26 bildekk, fem bilbatterier og en masse annet søppel, forteller Klungland.

Fant mine fra første verdenskrig

Gjengen fant også en mine fra første verdenskrig.
– Denne er rapport til politiet som igjen har sendt anmodning til forsvaret om fjerning.

I oktober gjennomførte Søgne Dykkerklubb i samarbeid med Songvaar Fyrs Venner, Katland fyrs venner og Farsund undervannsklubb en ryddehelg i sjøen utenfor Farsund. 136 søppel- og spøkelsesredskaper med en samlet vekt på to tonn ble da fjernet.

I en egen aksjon med støtte fra Handelens Miljøfond, ble det i fjor gjennomført mange aksjoner.
– I denne aksjonen ligger de fleste klubbdykkene våre. Vi har her gjennomført 66 organiserte turer. Totalt fjernet vi 726 fiskeredskap, mange bildekk, batterier og annet søppel. All søppel er levert i containere som vi har hatt stående på Flekkerøy og i Høllen vest, forklarer Karl Klungland.

Nytter

Selv om tallene er overveldende, forteller Karl Klungland at det nytter å holde på.
– Når vi har ryddet et område er mye blitt fjernet. Når vi kommer tilbake senere, hvor kanskje sikten er bedre enn første gangen, ser vi at det som regel er gamle redskaper som vi fjerner, og få nye. Likevel er skjærgården stor, og i områder hvor vi dykker for første gang, finner vi mye, sier Klungland.

Karl Klungland og Søgne Dykkerklubb har ikke mistet motivasjonen til å fortsette, snarere tvert imot.
– Vi ser at det nytter, og vi begynner å nærme oss en situasjon hvor vi har dekket store områder av Søgne-skjærgården og området rundt Flekkerøy, og vurderer om vi skal utvide ryddeaksjonene til også å omfatte videre på østsiden av Kristiansands-fjorden, sier Klungland.

En av de viktigste grunnene til resultatene de kan vise til, er hjelp fra frivillige «ikke dykkere».
– Vi har frivillige som stiller opp som båtførere, også med følgebåter. Følgebåtene assisterer med opptak av søppel og redskap fra overflaten og hjelper med å få dette til land og levert i containere, forklarer Karl Klungland.

Back To Top