fbpx
skip to Main Content

Kranselag for Losskøyta Songvaar

Det var et høytidelig øyeblikk da Foreningen Losskøyta Songvaar hadde invitert til kranselag for å markere at den siste bordgangen kom på plass på Losskøyta Songvaar som nå restaureres på Bragdøya Dokk og Fartøysenter.

 

– Nå blir det kake og kaffe, smilte Kai Honnemyr i foreningen etter at båtbygger Håkon Danielsen sammen med Filip Udø og Alexander Løvstrand med stor nøyaktighet fikk på plass den siste bordgangen på skutesiden.

Det er et omfattende restaureringsarbeid som er blitt gjort, ettersom Songvaar var ei sliten skute, da det ble besluttet å skulle restaurere losskøyta tilbake til fordums storhet og eleganse.
Før skøyta kom Bragdøya Kystlag i hende, lå den i Ny-Hellesund, og hadde der sunket flere ganger. Tidligere eier hadde gått konkurs, og fylkeskommunen kjøpte Songvaar for 10 000 kroner i 2017. Songvaar ble da lagt på Bragdøya under oppsyn fra Bragdøya Kystlag. Foreningen Losskøyta Songvaar ble opprettet av Bragdøya Kystlag, Søgne Kystlag Søgne Historielag, velforeningen i Ny-Hellesund og skolehuset i Ny-Hellesund. (Artikkelen fortsetter under bildet).

Båtbyggerlærling Filip Udø i gang med å få på plass lukkeplanken.

Fikk vernestatus

To år senere oppnår Songvaar status som vernet skip av Riksantikvaren og oppstart av restaureringen på Bredalsholmen Dokk- og Fartøysenter kunne starte. Arbeidene er finansiert med fartøyvernmidler fra fylkeskommunen, og med en donasjon fra Vestenfjeldske Bykreditts Stiftelse. Totalbudsjettet for hele restaureringen er på rundt tre millioner kroner.
Håkon Danielsen forteller at man har skiftet akterstevn, hele dekksarrangementet, fått på plass nye bordganger og bærebjelkene. (Artikkelen fortsetter under bildet).

– Treemnene til stevnene ble hogget i Søgne. Mye av eika er hogd ved Kvernhusvannet i Søgne, og et stort eike-vindfall ble tatt ut fra Lundeelva, sier Kai Honnemyr i Foreningen Losskøyta Songvaar.

Stilles ut i juli

Det som nå gjenstår, er å få på plass innredningen. Dekket skal nates. Motoren, en hundre hesters Yamaha, er bestilt. Selve riggen er original og med losmerket «38» i seilet.
– Vi ligger veldig godt i rute til at Songvaar kan stilles ut under Kystens landstevne i juli i år, sier Håkon Danielsen. (Artikkelen fortsetter under bildet).

Mye er nytt på dekket, men den originale riggen kan brukes.

Gamle båtbyggerteknikker

Det er solide historiske håndverkstradisjoner som ligger til grunn for restaureringen som Songvaar nå gjennomgår.
– Arbeidene blir gjort helt i tråd med slik det ble gjort i den tiden da Songvaar ble påbegynt i 1926 i Høllen. Mange av de gamle båtbyggerteknikkene er blitt benyttet underveis, forteller Kai Honnemyr, leder i styret for foreningen Losskøyta Songvaar som ble etablert for å ta hånd om det store restaureringsarbeidet for å få den ærverdige losskøyta tilbake til fordums storhet.

– Når arbeidene er kommet så langt at vi kan sjøsette Songvaar, vil den være tilnærmet identisk med hvordan skipet fremstod da Songvaar ble sjøsatt i 1929, fremholder Honnemyr. (Artikkelen fortsetter under bildet).

Lukkeplanken er kommet på plass. Dermed er skroget lukket og helt.

Ikke helt ferdig

Noe arbeid gjenstår, masten skal blant annet på plass.
– Treemnene til stevnene ble hogget i Søgne. Mye av eika er hogd ved Kvernhusvannet i Søgne, og et stort eike-vindfall ble tatt ut fra Lundeelva. Emnet til masten har ligget i Solta båthavn i halvannet år til vanning. Når et trevirke blir liggende så lenge i sjøvann for å trutne, blir treverket konservert på best mulig måte. Masten gikk for få dager siden til Birkeland hvor den skal dreies, sier Honnemyr. (Artikkelen fortsetter under bildet).

Jobben er gjort, lukkeplanken er kommet på plass. Det er tid for å feire begivenheten med kake og kaffe for båtbyggerlærling Filip Udø, båtbygger Alexander Løvstrand, Tor Løland og Kai Honnemyr fra Foreningen Losskøyta Songvaar, båtbygger Håkon Danielsen, og Sam Bugge som er rådgiver innen kulturminnevern og kulturturisme ved Agder fylkeskommune.

Opprettholder fagkompetansen

Noe av det viktigste med prosjektet utover at Songvaar blir tatt vare på, er at vi opprettholder fagkompetansen og båtbyggerfaget her på Sørlandet.
– Det har vært et artig prosjekt, sier Honnemyr som videre berømmer alle gode krefter som er gått sammen for å få realisert dette prosjektet, herunder styret.

Sam Bugge fra vernemyndighetene hos Agder fylkeskommune sier seg godt fornøyd med arbeidet som er blitt gjort til nå.

 

Back To Top