fbpx
skip to Main Content

Hjelper hundrevis hvert år:

– Vi her helt knust, og frykter vi må legge ned

– Dette er en tung dag. Hvis vi ikke lykkes i å få økt støtte, må vi legge ned, også Leons Hjerterom på Nodeland. Det vil ramme de flere hundre som vi årlig er i kontakt med og som vil miste den hjelpen og oppfølgingen din får i en krevende og utfordrende livssituasjon.

 

Ute skinner solen, fuglene kvitrer, men i lokalene til ATROP Støtte & Ettervernsenter i Henrik Wergelandsgate er stemningen nedrykt. Rundt bordet sitter fem kvinner. En av dem har i flere år levd med vold og krenkelser i nære relasjoner. En annen har vært i rus, mens en tredje har vært utsatt for seksuelle overgrep gjennom flere år.

Tilskuddet ble halvert

De har alle kjent på kroppen hva betyr å få hjelp gjennom det allsidige arbeidet ATROP kan gi. Det er de ikke alene om. På de årene som ATROP har virket, har stadig flere tatt kontakt for å få hjelp, og i fjor gjaldt det flere hundre barn, unge og voksne.
– Vi har mistet store deler av driftstilskuddet. Der vi tidligere fikk 3,2 millioner kroner i årlig støtte, er tilskuddene blitt redusert, slik at vi for 2022 får 1,8 millioner kroner. Det er for lite til å drive det arbeidet vi driver, og står dette seg, må vi enten redusere kraftig, eller sågar legge ned, sier Jorunn Marie Kveldro, som i sin tid stiftet ATROP.

Da vi er på besøk, har Kveldro nettopp mottatt et brev fra sentrale myndigheter i Oslo som har behandlet klagen som ATROP har sendt, i et håp om å få reversert vedtaket om støtte. Over flere uker har Kveldro og de andre ildsjelene jobbet for å få landet et godt økonomisk grunnlag. Med vedtaket som nå er kommet, må de på nytt mobilisere for å se om det er mulig å få støtte andre steder.

Brev til ministre og stortingspolitikerne

ATROP har sendt brev til helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol, arbeids- og inkluderingsminister, Marte Mjøs Persen, barne -og familieminister, Kjersti Toppe og de ulike komiteene på Stortinget.
– Nå trenger vi å bli hørt, sett og møtt, slår Jorunn Marie Kveldro fast.

– Vi tar også kontakt med administrasjonen i Kristiansand kommune, og politiske representanter i bystyret i Kristiansand. Parallelt jobber vi også med å se om det er mulig å få private til å kunne bidra med midler, sier Kveldro.

Mennesker med sammensatte utfordringer

Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter har sin hovedbase i Kristiansand, og ble grunnlagt i oktober 2010. Organisasjonen ATROP Støtte & Ettervernsenter er en bruker- og pårørendeorganisasjon som har som formål å være et lavterskeltilbud og ettervern-tilbud for enkeltmennesker og familier som har opplevd seksuelle, fysiske og psykiske overgrep/ krenkelser, mennesker som er rusavhengig, deres pårørende eller mennesker som sliter med psykisk uhelse.
– Med andre ord er våre brukergrupper mennesker med sammensatte utfordringer, sier Kveldro.

Foruten administrasjonen og hovedsenteret i Kristiansand driver ATROP Hjerterom som er et støtte- og aktivitetstilbud for risikoutsatte barn og ungdom og som omfatter arbeidstreningstiltaket Kafe Leons Hjerterom avd. Songdalen, og tilsvarende tilbud i Arendal.

ATROP har et bredt spekter av tilbud; drop-in, samtaler, relasjonskurs, NADA øreakupunktur, temakvelder og ulike familie- og barneaktiviteter. Bare til sommerens aktiviteter er det 800 som har meldt seg på, mennesker som nå vil miste et helt nødvendig tilbud dersom det ikke kommer til flere midler. Til julebordet i 2021 var det 150 små og store som var med.
I tillegg mottar ATROP mange telefonhenvendelser og eposter fra brukere og pårørende i ulike kommuner i Norge. Med andre ord er ATROP landsdekkende.
– Vi følger brukere i møte med NAV, bistår i ansvarsgrupper og vi samarbeider med psykologer og andre offentlige personer som har hovedansvaret for brukergruppene. Vi er også tilgjengelig når det offentlige er stengt og bidrar til å dekke «huller» i systemet, opplyser Kveldro.

Stor utrygghet og uforutsigbarhet i flere år

Situasjonen som ATROP nå står i økonomisk er for så vidt ikke ny. Rammer, innretninger og den skjønnsmessige tildelingen på tilskuddsordninger har over mange år skapt stor utrygghet og uforutsigbarhet for ansatte og ledelsen.

Ble redusert med et pennestrøk

ATROP har siden 2016, med bakgrunn i stor pågang, mye aktivitet og behov for å sikre faste og økte stillinger, søkt om driftstilskudd på 3,5 millioner kroner under tilskuddsordningen bruker- og pårørende arbeid innen rus, psykisk helse og voldsfeltet som Helsedirektoratet administrerer. I årene 2017, 2018 og 2019 fikk ATROP bevilget 2,3 millioner kroner i driftsstøtte.
– Året 2020 ble vi med et pennestrøk avkortet med i utgangspunktet 600 000 kroner, da det var flere nyetablerte organisasjoner som søkte, og vi måtte bruke tid og krefter på klageprosesser, sier Kveldro.

– Vi måtte derved si opp ansatte og har måtte leve med et driftstilskudd på to millioner kroner i hele 2020 og 2021, et beløp som knapt nok dekker to personer i hundre prosentsstillinger og andre driftsutgifter. Vi har på nytt søkt om 3,5 millioner og fikk langt mindre.

Verdifullt for deltakerne

ATROP har også tidligere fått 900.000 kroner fordelt over fem år fra Arbeids- og velferdsdirektoratet (Avdir), til arbeidstreningstiltaket Kafe Leons Hjerterom avdeling Songdalen. Dette er et tilbud til rusavhengige i rehabilitering som har behov av tett oppfølging og tilrettelegging, og mennesker som står langt vekk fra arbeidsmarkedet, og som er sosialt ekskludert. Men fordi tilskuddet går over fem år, har tilskuddet falt bort.

– Kafe Leóns hjerterom er et samfunnsnyttig tiltak som har fått og får mye positiv omtale, og som har hatt stor verdi for enkeltmennesker og innbyggerne i denne bydelen. Dette tiltaket har vært og er verdifullt for deltakere, kommunen og NAV, og vi har forsøkt å overleve med momskompensasjon på ca. 350 000 – midler vi hadde trengt til driften av ATROP, og 400 000 i driftsmidler fra Kristiansand kommune. Det er for oss en uholdbar situasjon. Vi har i prosjektperioden gjentatte ganger problematisert overfor Avdir at denne tilskuddsordningen er tidsbegrenset, men har ikke blitt imøtekommet med noe svar på dette, sier Kveldro.

– Vi ser hver dag hva det betyr at brukerne har et tilbud som gjør at de kan få hjelp og komme seg videre i livet. Det vi nå står oppe i, er tøft, og må vi legge ned, så er det rett og slett hjerteskjærende. Nå trenger vi hjelp, og vi trenger det raskt, sier Jorunn Marie Kveldro.

Back To Top