fbpx
skip to Main Content

Støtter «Flere i arbeid» med 1,6 millioner kroner

– Vi ønsker å bidra til at så mange som mulig av de om lag 16 000 personene i arbeidsfør alder som ikke har en tilknytning til arbeidslivet skal få seg en jobb. Støtten fra Sparebankstiftelsen SR-Bank på 1,6 millioner kroner vil derfor bidra svært godt.

 

Helene Frustøl

Prosjektleder Helena Frustøl i Næringsforeningen var et eneste stort smil da Jannicke Haugan, leder for prosjekt og strategi i Sparebankstiftelsen SR-Bank, og rådgiver Eivind Ellefsen fra Sparebank1 SR-Bank, nylig kunne overrekke det synlige beviset på at Sparebankstiftelsen støtter «Flere i arbeid»-prosjektet med en stor sum penger.
– Pengene skal vi bruke til å utvikle gode og målrettede verktøy som bedriftene i Kristiansand-regionen kan bruke for å kunne gi personer som i dag står utenfor arbeidslivet, en jobb. Søknaden innebærer også støtte til å bygge mangfolds- og inkluderingsstøtte i bedriftene, opplyser Helene Frustøl.

Planen vedtatt i april 2021

Næringsforeningen arbeidet svært aktivt inn mot det omfattende programmet «Flere i arbeid» som Kristiansand kommune har satt i gang. Programmet ble med stort flertall vedtatt av bystyret i april 2021. Målet med programmet er å redusere andelen personer som står uten tilknytning til arbeidslivet eller som ikke er under utdanning. Dette er et femårig partnerprogram, hvor Næringsforeningen er en av disse. Agder fylkeskommune, Universitetet i Agder og NAV Agder er de tre andre.

Programmet har seks hovedområder; yrkesrettede utdanningsvalg, gjennomføre videregående utdanninger, fra stønad til arbeid, kommunen som arbeidsgiver, inkludering og kvalifisering i bedriftene, og etablering av nye og flere arbeidsplasser.

Ressursgruppe

I Næringsforeningens egen ressursgruppe ble et stort antall bedrifter kontaktet for å høre hva slags hjelp, støtte, informasjon og kompetanse bedriftene trenger slik at personer som i dag står uten en tilknytning til arbeidslivet, kan få en jobb i en bedrift. Det er forslagene som denne ressursgruppen har jobbet frem og som nå skal gjennomføres i løpet av den kommende toårsperioden, som støtten fra Sparebankstiftelsen omfatter. I arbeidet som Næringsforeningen gjør som sin del inn mot «Flere i arbeid», har foreningen ansvaret for «Inkludering og kvalifisering i bedrifter».

Mange forslag

Ressursgruppen har jobbet frem forslag som skal gjøre det enklere for en bedrift å inkludere og kvalifisere i egen bedrift. I tillegg kommer forslag til hvordan bedriftene kan gå frem for å sikre utradisjonell rekruttering av mulige nye arbeidstakere som stiller svakt i det ordinære arbeidsmarkedet.

Stort behov

Direktør Trond Backer i Næringsforeningen fremholdt under gaveoverrekkelsen til Sparebankstiftelsen at det haster. Han viste til at cirka seks av ti bedrifter i Agder sliter med å få tak i kompetent arbeidskraft. I dag har bedriftene til sammen 3.200 utlyste stillinger som står ubesatt. Samtidig er det som nevnt 16.000 personer som står tilknytning til arbeidslivet.
– Behovet for å tenke nytt er derfor stort, fremholdt Backer. Samtidig fortsetter antall utlyste stillinger å øke. Samtidig går antall søkere ned. Det er dette misforholdet som Næringsforeningen håper skal reduseres betydelig gjennom støtten fra Sparebankstiftelsen SR-Bank.

– Sparebankstiftelsen SR-Bank arbeider for å løfte frem prosjekter som skal bidra til å inkludere barn og unge og forhindre utenforskap. Vi har valgt å støtte dette prosjektet fordi det er et svært samfunnsviktig prosjekt. Prosjektet skal senke barrierene til næringslivet til å foreta utradisjonelle ansettelser og inkludere dem som står utenfor. Betydningen av prosjektet vil være stor for hver enkelt av de som får en mulighet i arbeidslivet, sier Jannicke Haugan, leder for prosjekt og strategi i Sparebankstiftelsen SR-Bank.

– Prosjektet er også viktig for næringslivet som trenger mer arbeidskraft. Programmet og den metodiske utviklingen vil potensielt ha overføringsverdi til andre steder i landet. Det er også et viktig grep at det planlegges å koble forskning på prosessen. Vi i Sparebankstiftelsen SR-Bank ser frem til å følge arbeidet, sier Haugan.

 

Back To Top