fbpx
skip to Main Content

Utbredelse av psykiske helseplager hos studenter Norge

200 000 studenter får tilgang til bedre psykiske helsetjenester

Flere av de største samskipnadene i Norge har nå kjøpt inn Norse student, et digitalt verktøy som gjør det mulig for studentene å henvise seg selv til psykisk helsehjelp, via samskipnadens nettside. Lavterskelinngangen til Norse student har gjort at antall henvendelser for å få psykisk helsehjelp har doblet seg.

 

Det er over 300 000 studenter i Norge. Fire av 10 studenter rapporterer om psykiske plager. Andelen studenter med alvorlige psykiske symptomplager økte fra nesten hver sjette i 2010 til mer enn hver femte i 2014. I 2018 gjelder dette mer enn hver fjerde student. Andelen som rapporterer at de plages en god del, eller svært mye, er dobbelt så stor i 2018 som i 2010 (5 % mot 11 %). 4% oppgir at de har forsøkt å ta sitt eget liv. 15% oppgir at de har dårlig eller svært dårlig livskvalitet. SHoT (studenthelse.no).

Om løsningen

Systemet er utviklet av norske forskere og utviklere, og er det eneste dynamiske verktøyet av sitt slag. Studentenes opplysninger lagres trygt på servere i Norge. Forskning har vist at bruk av tilbakemeldingsverktøy har en positiv effekt på behandling.

Back To Top