fbpx
skip to Main Content

Trenger ditt lag økonomisk støtte?

Skal ditt lag eller din forening gjennomføre et prosjekt eller satsing, men mangler midler til å få det hele realisert? Det er mulig å kunne søke om økonomisk støtte fra en rekke fond, legater og kommunale prosjektmidler.

 

Det finnes en lang rekke legater og fond det kan søkes om midler fra. Bare nå i september, er det flere slike ditt lag eller forening kan søke støtte fra.

Ett av disse er Gjensidige-stiftelsen. På stiftelsens egen plattform kan man lese at «stiftelsen gjennom gaveutdelinger skal fremme trygghet og helse. Dette skal skje i samsvar med stiftelsens grunnverdier som er forebyggende, utviklende,  aktivitetsskapende, og samfunnsbyggende.

Gjensidige-stiftelsen gir støtte til prosjekter som faller inn under satsingen «Aktiv fritid for alle».
– Lag og foreninger som vil bidra til at flere får delta i organiserte fritidstilbud, som deltakere og som frivillige, kan søke om støtte fra Gjensidige-stiftelsen, fremholder stiftelsen.

Frivillighet prioriteres

Stiftelsen ser særlig etter tiltak som legger til rette for at flest mulig får en mulighet, uavhengig av deres funksjonsnivå, økonomiske og sosiale forutsetninger. Prosjekter som benytter frivillig arbeidsinnsats for å gjennomføre tiltaket blir også prioritert.

Sparebankstiftelsen SR-Bank kan det også søkes om støtte fra i disse dager. Deres prioriterte formål er kultur, friluftsliv, kompetanse og for alle.

Eksempler på stiftelser og fond det kan søkes støtte hos:

Gjensidigestiftelsen (15. september)

Sparebankstiftelsen SR-Bank (19. september)

Ønsker din organisasjon bistand til å bli kjent med ulike søknadsmuligheter, oppfordrer Kristiansand kommune på sine nettsider om at man da kan ta kontakt med frivillighet@kristiansand.kommune.no

Back To Top