fbpx
skip to Main Content
- Det nye idretts- og skolesenteret på Tangvall blir en betydelig strømprodusent, sier Anita Ingebretsen Fredriksen, rektor ved Søgne videregående skole.

Nytt skole- og idrettssenter på Tangvall: Et slikt tilbud finnes ikke andre steder i landet

Sambruk mellom kommune og fylke, bærekraft og kvalitet i alle ledd, er tre stikkord for det nye skole- og idrettssenteret på Tangvall. Allerede 1. desember tas den nye ungdomsskolen de nye lokalene i bruk. Fra høsten 2023 er den videregående skolen på plass.

 

Skole- og idrettssenteret representerer noe helt nytt og unikt i norsk sammenheng. Ikke noe annet sted i kongeriket finnes det et skole- og idrettssenter som er så omfattende og rommer så mange tilbud. Skole- og idrettssenteret er også unikt fordi det hele eies av Kristiansand kommune, 70 prosent, mens Agder fylkeskommune har en eierandel på 30 prosent.

Slik blir fasaden på hovedbyggene. Illustrasjon: Filter Arkitekter AS.

Fordi kommune og fylke er gått sammen om prosjektet, er fascilitetene omfattende, og kvaliteten den aller beste for å ivareta behovene til elevene og de ansatte på en best mulig måte, da skolesenteret skal drifte en ungdomsskole, en videregående skole og en kulturskole. I tillegg er også frivilligheten, fritidsetaten og idrettsetaten med på laget, alle med ulike behov og ønsker.

Prosjektramme på 932,4 millioner

Prosjektet har en ramme på 932,4 millioner kroner, hvorav kommunens andel er 414,8 millioner kroner, mens fylkeskommunens andel er 517,6 millioner kroner. Og slik status er medio oktober, så er prosjektet innenfor budsjettrammene og marginene som ble lagt på forhånd – uten overskridelser av noe slag.

– Det har vært en spennende prosess. Normalt er det jo slik at når man begynner i en ny stilling, så overtar man stafettpinnen fra dem som man overtar for. Her er alle brikker blitt lagt på nytt for å sikre et best mulig læringsmiljø, og med høyt fokus på bærekraft, fremholder Anita Ingebretsen Fredriksen, rektor ved Søgne videregående skole, og Linda Rabbe Haugen, prosjektleder fra fylkeskommunen.

Skole- og idrettssenteret omfatter stor gressbane, og nytt stadion i forkant. Øverst til høyre skal Søgne videregående skole flytte inn. I midten blir det ungdomsskole i forkant, administrasjon for begge skolene, lokaliteter for kultur og fritid, og helt nord, til venstre i bildet, mot E39, kommer idrettshallen, med en lang rekke tilbud. Illustrasjon: Filter Arkitekter AS.
Dronefoto Kristiansand kommune Søgne stadion
Foto: Kjell Inge Søreide,

Førsteklasses

Sett ovenfra blir den videregående skolen liggende mot sør, ut mot Rådhusveien. I midten kommer ungdomsskolen med front inn mot idrettsanlegget og Søgne stadion. Rett bak og med fronten ut mot Tangvall Arena kommer administrasjonen for begge skolene, kultur og fritid, og helt nord, mot E39, kommer idrettshallen, med en lang rekke tilbud.
Idrettstilbudet som kommer elevene og idretten i Søgne til del er rett og slett førsteklasses. Det første som møter en, er en stor kiosk, med et eget rom ved siden av som kan benyttes som cafe av idrettslag og andre når stevner, kamper og turneringer skal arrangeres.

Håndballbane

Etter noen få meter går man inn i idrettshallen med håndballbane med internasjonale mål, og tre små basketballbaner og en større, også den med internasjonale mål. I 2. etasjer er det en tribune som løper langs den ene langsiden, dog ikke stor nok til at hallen tilfredsstiller publikumsfascilitetene som må til for å huse internasjonale kamper. Alt er blitt bygget i lyse og trivelige farger. Med den nye hallen øker hallkapasiteten i Søgne betydelig.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Det nye skole- og idrettssenteret. Foto: Kjell Inge Søreide,

Turnhall på 800 kvadrat

Ved siden av denne idrettshallen ligger den nye turnhallen, på i alt 800 kvadratmeter. Hallen er blitt bygget slik at Søgne turnforening kan ha utstyr permanent stående, og slipper å måtte rigge opp og ned utstyret foran hver trening slik tilfellet er i dag i Nygårdshallen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Den nye idrettshallen med tribune i 2. etasje.

I enden av turnhallen er det en egen turngrop hvor gulvet kan heves og senkes. Det gjør at gropen kan benyttes til øvelser som hopp, ringer og svingstang.

Søgne turnforening vil få en helt ny hverdag, og har investert over en million kroner i nytt utstyr.
– Det finnes ikke andre turnhaller på Sørlandet med slike muligheter for fleksibelt bruk som denne, sier Anita Ingebretsen Fredriksen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Amfiet.

Beste i sitt slag på Sørlandet

– Tar man med det nye friidrettsanlegget, gressbanen på Søgne stadion, pluss de nye kunstgressbanene og fire nye sandvolleyballbaner med internasjonal standard, finnes det ikke andre tilsvarende anlegg på Sørlandet, sier Linda Rabbe Haugen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Den nye turnhallen på 800 kvadratmeter.

– Det er også fullverdig nasjonal standard på friidrettsanlegget på Søgne stadion, med løpebaner, og øvelser som blant annet hopp, høyde og kule, legger hun til.

– Dette blir Sørlandets mest moderne idrettsskole, fremholder Ingebretsen Fredriksen.

I 1. etasje er det også et stort og svært moderne klatresenter.

– Det er viktig at klatresenteret ikke blir en konkurrent til de to andre klatresentrene i Kristiansand, men er øremerket de nye skolene som i all hovedsak skal benytte tilbudet. Men også Søgne klatreklubb vil legge sine treninger der, sier Rabbe Haugen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Dansesalen.

Dansesal

I 2. etasje ligger den nye store dansesalen.

– Det er mange interessenter som ønsker å bruke dansesalen, være seg kulturskole, Søgne danseklubb, andre danseklubber og andre. Analyser viser at dansesalen vil bli brukt svært mye, og blir kanskje det tilbudet som det blir mest trøkk på av alle, legger hun til.

– Det handler om at rommer stort og har god fleksibilitet, utdyper hun.

Den 1. januar 2023 blir det oppstart for alle; Søgne videregående skole, Tangvall skole, kulturskolen, fritidsetaten og idrettsetaten. Denne dagen flytter Tangvall skole med 250 elever og 40 ansatte over i de nye lokalene. Etter hvert flytter de hundre elevene som har holdt til på Landbruksskolen i Søgne inn. Fra høsten 2023 startet den videregående skolen opp for fullt, og blir utvidet ytterligere i både 2024 og 2025, og vil ha 600 elever og et stort antall ansatte fra og med høsten 2025.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Auditoriet.

Auditorium, amfi og stor kantine

Det blir en helt ny virkelighet for den videregående skolen som skal utvide undervisningstilbudet med en lang rekke nye undervisningstilbud.

Artikkelen fortsetter under bildet.

– 1. januar 2023 vil være oppstartsdato for oss alle; Søgne videregående skole, Tangvall skole, kulturskolen, fritidsetaten og idrettsetaten, og den offisielle åpningen med snorklipping og det hele finner sted 26. august 2023, sier Anita Ingebretsen Fredriksen og Linda Rabbe Haugen.

De to skolene skilles ad. Det blir kun idrettshallen, kantinen, amfiet, auditoriet og biblioteket som omfattes av felles sambruk. Auditoriet er stort, og har plass til langt over 100 publikummere. Amfiet er lyst, trivelig og har god kapasitet. Ved siden av amfiet ligger kantinen, med stor kapasitet. Skolen vil tilby skolefrokost til elevene på videregående fra 07.30 til 08.00 og frokost for ungdomsskoleelevene fra 08.00-08.30.

– Velkommen til det nye idretts- og skolesenteret på Tangvall, sier Anita Ingebretsen Fredriksen, rektor ved Søgne videregående skole.
Back To Top