fbpx
skip to Main Content

Rondt forbi uke 46 – 48

Vi holder deg oppdatert på smått og stort av nyheter fra hele stor-Kristiansand.

 

Biskopen måtte stå skolerett

«Grill en biskop» stod på programmet og Reinertsen måtte stå skolerett hos elevene på 6. og 7. trinn tirsdag 15. november.
– Våre vitebegjærlige elever ville høre om biskopen angret på noe i livet. Da svarte han at det var lite, men at han nok angrer på ting han har sagt til andre. Jeg tror biskopens kloke og fine svar gjorde inntrykk på elevene våre, sier rektor Tormod Lien på Flekkerøy skole, som er veldig fornøyd med geistlig visitt.

Ifølge rektor ble det en fin og interessant halvtime for elevene, som hadde forberedt seg på mange gode spørsmål, også av de litt mer nærgående. Da de var inne på hvordan han likte jobben sin, var det også en av elevene som lurte på om biskopen har god lønn.
– Biskopen svarte at han tjener mer enn han har bruk for. Derfor deler han også med andre ved å støtte misjons- og frivillighetsarbeid. Han kunne også fortelle at det store gullkorset han bærer ved høytidelige anledninger er fra 1815 og ble gitt som gave av svenskekongen.

Ordfører Jan Oddvar Skisland, kommunedirektør Camilla Dunsæd og oppvekstdirektør Kristin Eidet Robstad inviterte biskopen til lunsj på PitStop-kafeen på Geiderøya. PitStop Kristiansand driver forebyggende og inkluderende arbeid med fokus på å få ungdom ut i fast arbeid.
– Det er fint og viktig at biskopen tar seg tid til å besøke Kristiansand. Vi fikk en god samtale på PitStop om ungdomssituasjonen i bydelene og kirkens viktige bidrag i alle livsfaser og i samfunnsutviklingen, sier ordfører Jan Oddvar Skisland.

Legevaktsentralen tilbyr videosamtaler

Nå kan innringere kommunisere med legevakta via videoanrop fra din smarttelefon.
– Dette har gitt sykepleier en ekstra dimensjon for å vurder situasjonen. Erfaringen til nå er at det har være veldig nyttig og vi har fått avklart flere hjemme, sier fagsykepleier Adrian Sakshaug.

Video brukes i tilfeller hvor det er hensiktsmessig, f.eks ved utslett, sår, småskader, insektbitt og brannskader.
– Det er mulighet for lege å bli koblet på video i de situasjoner hvor det er aktuelt. Ved hjelp av video får man en god situasjonsforståelse av problemet som gjør at vi kan gir raskt hjelp, sier Siri Johanne Boye, overlege ved Kristiansand legevakt.

Noen blir rådet til å oppsøke fastlege dagen etter, mens andre trenger rask behandling og må komme til legevakten. Dersom innringer samtykker, vil man motta en SMS. Innringer setter telefonsamtalen på høyttaler og klikker på en lenke i tekstmeldingen, godtar bruk av kamera, og videokontakten opprettes automatisk på mobilen.

Fikk Carnegies heltemedalje

Adrian Framvik (18) fra Søgne mottok Carnegies bronsemedalje for heltedåder, på ordførerens kontor 4. november. Framvik fikk Carnegies bronsemedalje og diplom etter to redningsaksjoner på Øvre Jegerbergsvann i Kristiansand i januar 2021. I løpet av to dager gikk to personer gjennom isen, og begge dagene var Framvik tilstede og bidro med å få personene opp av vannet.

 

Back To Top