fbpx
skip to Main Content
Da Anette Trettebergstuen ble innsatt som kulturminister, fikk hun bamsemums fra generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen for å minne henne på frivillighetens viktigste sak: Full og rettighetsfestet momskompensasjon. Nå sier hun at hun vil innfri. Kulturministeren til venstre. Foto: Frivillighet Norge.

Seier for frivilligheten: Full momskompensasjon i 2022

Regjeringen øker potten for momskompensasjon til frivillige organisasjoner med 154 millioner kroner for 2022. Det gir full momskompensasjon for 2022.

Pressemelding fra Frivillighet Norge

– Mange folk sliter nå, og frivilligheten er der for folk. Derfor bevilger vi mer penger for å få full momskompensasjon. Det er en kjempegod investering for at lag og foreninger skal bruke tida si på aktivitet til folk og ikke på søknader og byråkrati, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen til TV2.

Stor seier
– Dette er en stor seier for norsk frivillighet. Vi er veldig takknemlige for at regjeringen har funnet rom for å tilbakebetale alle momskronene til frivilligheten, som sikrer god og forutsigbar finansiering i utfordrende tider, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Jobber for videre fullfinansiering
Anette Trettebergstuen bekrefter også at regjeringen vil jobbe for full og rettighetsstyrt momskompensasjon til frivilligheten, slik Hurdalsplattformen lover.

– Nå skal vi lage et system for det så vi kan innføre det snart, forsikrer Trettebergstuen.

Ifølge Frivillighet Norges beregninger må det settes av 2,025 milliarder kroner i det foreslåtte statsbudsjettet for 2023 til å dekke frivillighetens momskostnader for neste år. Organisasjonenes årlige usikkerhet rundt hvor mye penger de vil få tilbakebetalt må bort, mener Frivillighet Norge.

– Det er gode signaler fra Trettebergstuen. Vi ser fram til at regelstyring kommer på plass, så organisasjonene blir trygge på at de får tilbakebetalt alle momsutgiftene de har og slipper på lure på om det er satt av nok midler, avslutter Stian Slotterøy Johnsen.

Fakta om ordningen:
Alle frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret har rett til å søke om momskompensasjon. Dette inkluderer de fleste dykkeklubbene, herunder Søgne Dykkerklubb.

Søkerne må oppfylle vilkårene slik de fremkommer i forskrift om momskompensasjon og gjelder både når man kan søke og når utbetalingene vil finne sted.

Da Anette Trettebergstuen ble innsatt som kulturminister, fikk hun bamsemums fra generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen for å minne henne på frivillighetens viktigste sak: Full og rettighetsfestet momskompensasjon. Nå sier hun at hun vil innfri. Kulturministeren til venstre. Foto: Frivillighet Norge.

Back To Top