fbpx
skip to Main Content
Stor glede hos alle da den symbolske snorklippingen ble gjennomført for ny E39 Kristiansand vest - Mandal øst fredag. Fra venstre: Even Tronstad Sagebakken (ordfører Lindesnes), Arne Thomassen (fylkesordfører Agder), samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, Anette Aanesland (administrerende direktør Nye Veier) og Jan Oddvar Skisland (ordfører Kristiansand).

Samferdselsministeren gledet seg over åpning av E39 Kristiansand-Mandal

– Det er en gledens dag for pendlere, næringsliv og de som ferdes langs veien, hilste samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, da han fredag klippet snora og erklærte Nye Veier-prosjektet E39 Kristiansand vest – Mandal øst for offisielt åpnet.

Samferdselsministeren trakk frem viktigheten av prosjektet som sikrer trafikksikkerhet og framkommelighet i regionen.

– Trafikken ble satt på denne veien 24. november, for da var den godkjent. Jeg er glad for at de ikke ventet på meg med å slippe trafikken inn på ny, sikker vei, smilte statsråden.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland, pekte på viktigheten av å bygge trafikksikre veier dimensjonert for å håndtere trafikk mange år fremover.

 Sparer liv
Administrerende direktør i Nye Veier, Anette Aanesland, pekte på viktigheten med å bygge trafikksikre veier dimensjonert for å håndtere trafikk mange år fremover.

– Nye Veier har bygget en vei som sparer liv og fjerner møteulykkene. Vi vet at mange har ventet på denne nye veien. Nå blir reisehverdagen mye enklere, tryggere og mer forutsigbar, trakk Aanesland frem i talen.

3,3 millioner arbeidstimer
Prosjektet hadde byggestart i oktober 2018. Det er lagt ned 3,3 millioner arbeidstimer i det 19 kilometer lange veiprosjektet, som består av flere tunneler, bruer og kryss i tillegg til vei i dagen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Jublet for veiåpning. Fra venstre: Prosjektsjef Harald J. Solvik, stortingsrepresentant Gro-Anita Mykjåland, Eivind Drivenes (vara til Stortinget) og Even Tronstad Sagebakken (ordfører Lindesnes).

– Prosjektet er bygget og levert til avtalt tid, kvalitet og kostnad, med gode HMS tall som vi er svært opptatt av. Nå har vi levert et prosjekt med en kostnadsreduksjon på i overkant av 20 prosent. Summen er 1,9 milliarder kroner inkludert merverdiavgift.

Ambisiøse mål
Store summer, som kan brukes til nye, trygge veiprosjekt. Vi har ambisiøse mål om å redusere klimagassutslippene i våre prosjekter. Jeg er derfor veldig glad for å kunne si at vi også har oppnådd reduksjon i klimagassutslipp på 20 prosent i dette prosjektet, sier Aanesland.

Artikkelen fortsetter under bildet.

– En gledens dag, hilset samferdselsminister Jon-Ivar Nygård da han offisielt åpnet E39 Kristiansand vest – Mandal øst.

Ordfører i Lindesnes, Even Tronstad Sagebakken trakk frem viktigheten av godt samarbeid når man skal realisere store prosjekter.

Tett dialog
– Vi har hatt tett dialog og opplevd samarbeidet som veldig godt. Veien vil bety mye for verdiskaping og utviklingsmuligheter, sa Sagebakken, og fikk støtte fra fylkesordfører i Agder, Arne Thomassen.

Stor glede hos alle da den symbolske snorklippingen ble gjennomført for ny E39 Kristiansand vest – Mandal øst fredag. Fra venstre: Even Tronstad Sagebakken (ordfører Lindesnes), Arne Thomassen (fylkesordfører Agder), samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, Anette Aanesland (administrerende direktør Nye Veier) og Jan Oddvar Skisland (ordfører Kristiansand).
Back To Top