fbpx
skip to Main Content
Frem til og med 31. mars er det forbudt å fiske kveite. Foto: Fiskeridirektoratet.

Forbudt å fiske etter kveite

Frem til og med 31. mars er det forbudt å fiske kveite. Det melder Fiskeridirektoratet.

Av Ivar Eidsaa

– Sør for 62°N er det ikke lov å fiske kveite fra og med 20. desember til og med 31. mars.

Nord for 62°N er det ikke lov å fiske kveite med andre redskap enn krok i same periode, heter det i en melding på direktoratets hjemmeside.

Det heter videre at hjemmelen for forbudet er forskrift om gjennomføring av fiske, fangst og høsting av viltlevende marine ressurser, det som på også gjerne omtales som høstingsforskriften.

Det fremkommer også at minstemålet på kveite er 80 centimeter, og gjelder om man er yrkesfisker eller fritidsfisker.

Videre minner Fiskeridirektoratet om at det er utkastpåbud for kveite over to meter. Det skyldes høyt innhold av potensielt farlige fremmedstoffer. Derfor skal all kveite over to meter slippes tilbake i sjøen. Påbudet gjelder all levedyktig, død eller døende kveite. Er kveite skadd eller døende, skal den avlives før den slippes ut igjen i sjøen.

Direktoratet peker på det er et kjent problem at gammel kveite gjennom hele livet samlet opp fremmedstoffer som kan utgjøre en risiko for oss mennesker.

Frem til og med 31. mars er det forbudt å fiske kveite. Foto: Fiskeridirektoratet.
Back To Top