fbpx
skip to Main Content
- Det nye idretts- og skolesenteret på Tangvall blir en betydelig strømprodusent, sier Anita Ingebretsen Fredriksen, rektor ved Søgne videregående skole.

Det nye skolesenteret på Tangvall: En stor strømprodusent

Det nye skolesenteret på Tangvall er ikke bare en stor skole målt i antall elever og innhold, skolen er også en betydelig strømprodusent og leverandør!

Av Ivar Eidsaa

– Ja, det stemmer, smiler rektor ved Søgne videregående skole, Anita Ingebretsen Fredriksen.

På taket er det blitt installert hele 3.000 solcellepaneler. Samlet produserer disse 850.000 kilowatt strøm i året. Det er mer enn det skolen trenger til eget bruk, og har medført at skolesenteret er blitt en strømprodusent som selger overskuddsstrømmen på det ordinære strømnettet.

Artikkelen fortsetter under bildet.

3.000 solcellepaneler står på taket.

Åpne dører mot fremtiden
– Søgne videregående skole skal være bærekraftskolen i Agder. Det vil si at vi skal ha fokus på åpne dører mot fremtiden, fremholder Ingebretsen Fredriksen.

Det gjør at skolesenteret kan hukke av på de fleste punktene som skal til for å fremstå som en bærekraftskole:
– Teknologisk bærekraft med skaperverksted, teknologilab, 30/70 klasserom hvor skolen skal drive utforskende undervisning og skape problemløsere

– Sosial bærekraft

– Miljø og klima – solceller på taket og nå registrert som kraftprodusent, Miljøfyrtårn, el-biler, sykkelskole, ønsker å utvikle skogsområde på i alt 3.000 mål på Søgne-tunet til stisykling.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Det nye skole og idrettssenteret vil ha en årlig produksjon på 850.000 kilowatt

Svært strenge miljøkrav
Det er blitt satt svært strenge krav til klima og miljø under byggingen og driften av det nye skolesenteret.

Bygningskroppen er blitt bygget svært energieffektivt, og fremstår som et passivhus. Det betyr et skole- og idrettssenter er et nullutslippsbygg. Ambisjonen er 65 prosent mindre klimautslipp i energibruken eller 8.600 CO2-ekvivalenter i byggets levetid.

Klimagassutslippene er i materialbruken er cirka 25 prosent lavere sammenlignet med andre referansebygg.

Materialene er CO2-besprende med gode LCA (livssyklus analyse), og alle tekniske løsninger som produserer og forbruker energi, skal være effektive.

Solcellene alene gir netto utslippsreduksjon på cirka 5.200 tonn CO2-ekvivalenter i byggets levetid.

– Skolesenteret er åpent fra 7-23 og det skal være et nærmiljøsenter som kan favne all ungdom i bydelen, og tilby stor bredde og ikke bare håndball og fotball. Få opp å gå aktiviteter som favner store og små, gamle og unge. Vi ønsker rett og slett å være med på å bedre levevilkårene i vår bydel, sier Anita Ingebretsen Fredriksen.

Back To Top