fbpx
skip to Main Content
Øystein Dybesland og Reidar Heivoll kan se tilbake på 50 aktive år, og i jubileumsåret er aktiviteten i klubben fortsatt meget god.

Søgne og Songdalen Orienteringsklubb: 50 år ung og fortsatt like sprek

– Vi startet den første rene orienteringsklubben på Sørlandet, og det har vært 50 trivelige og travle år siden. Det sier Reidar Heivoll som 2. oktober 1972 var med og stiftet Songdalen Orienteringsklubb, og som i dag heter Søgne og Songdalen Orienteringsklubb (SSOK).

Av Ivar Eidsaa

På slutten av 1960- og begynnelsen av 1970-tallet jobbet Harald Stålesen og siden Svenn Håkon Thortveit som lærere og idrettsledere i Songdalen. De inviterte interesserte til å delta på kurs i orientering. Flere ble med. Interessen økte, og i oktober 1972 ble det naturlig å starte en egen orienteringsklubb i Songdalen.

Dette ble landsdelens første rene o-klubb. Reidar Heivoll ble valgt som formann, kun 17 år gammel, og ble med det landets yngste idrettsformann uavhengig av hva slags aktivitet som idrettslaget drev.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Reidar Heivoll ble den første formannen i Songdalen Orienteringsklubb, kun 17 år gammel. Han gikk på Hornnes gymnas, og kjørte moped fra Hornnes og til Greipstad for å delta på styremøtene!

Mange mil på mopeden
– Det var en flott tid, minnes Reidar Heivoll. Han gikk på Hornnes gymnas, og kjørte moped fra Hornnes og til Greipstad for å delta på styremøtene! I tillegg var han selv svært aktiv som o-løper, så det ble noe mil på mopeden, for å si det med et understatement.

Også Øystein Dybesland kom tidlig med, og felles for både ham og Heivoll, er at de har vært aktivt med siden den gang.

– Da vi arrangerte o-kurs i 1971, var det mange som meldte seg på. Treningsløpene var også populære. Det første o-løpet var på Kulia. Den første posten lå der huset mitt i Svalåsvegen nå står, humrer Øystein Dybesland.

Skapte reaksjoner
Det ble noen reaksjoner på at det ble startet en ren o-klubb i Greipstad. Greipstad Idrettslag (GIL) så helst at de orienteringsinteresserte kunne drive sin idrett som en egen avdeling i GIL. De som stiftet o-klubben, mente fokus kun på en idrett var ensbetydende med å kunne være dedikert til kun en idrett, og at dette ville stimulere interessen for idretten enda mer.

O-klubben i Greipstad var tidlig ute. Kristiansand Orienteringsklubb, KOK, ble etablert året etter, da en gjeng som var medlem i IK Start valgte å stifte sin egen o-klubb. OK Sør kom i 1978, da en gjeng som var med i Randesund Idrettslag valgte å gjøre det samme.

Alv Sløgedal var en pioner
Ildsjelene har alltid spilt en viktig rolle i idretten og frivilligheten. I Songdalen Orienteringsklubb var man så heldige at man hadde en svært dedikert person som var aktivt med.

– Vi har mye å takke Alv Sløgedal for. I tillegg til å være en meget habil o-løper som fikk flere med i idretten, gjorde han en utrettelig jobb med å lage løypekart.. Alv stod i førersetet når det gjaldt å utvikle moderne karter, sier Øystein Dybesland.

– Alv var en pioner, og en kunstner, og var den som hadde ideen til det første klubbemblemet som vi fikk. Det første kartet Alf lagde, var Gjervoldstad-kartet som kom i 1974, legger Reidar Heivoll til.

Skapte populære aktiviteter
Klubben var flink til å skape aktiviteter som mange fant interessante. O-cupen ble introdusert på midten av 1970-tallet og var en årlig konkurranse som trakk mange deltakere hele 15 år frem i tid. Cupen var lagt opp med egne løyper for ulike årsklasser, og Heivoll minnes en tid hvor man gjerne deltok i stevner både i helgene, og sågar også i midtuken.

Sørlandsgaloppen som startet i 1965, er fortsatt en konkurranse som rt utrolig populær. I juli 1976 arrangerte o-klubben ett av løpene fra Heivolls gård i Finsland, med over 2.200 deltakere fra 17 ulike land!

Flere av de aktive har holdt på lenge. Både Heivoll og Dybesland er fortsatt med, og et aldri si lite apropos er at Heivoll er den eneste gjenlevende fra det første styret, som i tillegg til ham selv, også bestod av Nils Asbjørn Sunde, John Kustås Bergtor Dybesland og med Håkon Repstad sr. kom til etter hvert.

Artikkelen fortsetter under bildet.

– Vi drev hver for oss. I Søgne skjedde det mye. Fotballen valgte å bryte ut og etablerte Søgne Fotballklubb, og vi hadde samarbeidet godt med o-gjengen i Søgne over lang tid. Å slå seg sammen falt derfor veldig naturlig, sier Øystein Dybesland.

Har gitt minner for livet
– O-sporten har gitt meg minner og opplevelser for livet, sier Reidar Heivoll. For i løpet av de årene han har holdt på, har han deltatt i cirka 2.000 o-løp i 25 land, og med Brunei og Australia som de mest eksotiske landene hvor han har deltatt.

Med cirka 50 o-løp i året er det jo et naturlig spørsmål å stille om han aldri er blitt lei. Svaret er klart avkreftende.

O-sporten har endret seg med tiden. Færre deltar i tradisjonelle o-løp som til dels kan gå over store avstander. I dag gjennomføres det o-løp mer i nærterrenget der deltakerne bor. Det blir gjerne gjennomført kortere løp.

– Holdningen til å være med i frivilligheten har endret seg med årene. Der ligger noe av forklaringen, for det krever mye tid på å tilrettelegge for de store o-løpene, hva angår overnatting, matservering, praktisk gjennomføring og å utvikle løyper og kart, sier Heivoll.

Klubbene slo seg sammen
En ny milepæl fant sted 2. februar 1988. Styrene i orienteringsklubbene i Søgne og Songdalen valgte å slå seg sammen.

Søgne var tidlig ute med å introdusere o-sporten, og klubben hadde sin første aktivitet i 1947, da som en avdeling i Søgne Idrettslag.

– Vi drev hver for oss. I Søgne skjedde det mye. Fotballen valgte å bryte ut og etablerte Søgne Fotballklubb, og vi hadde samarbeidet godt med o-gjengen i Søgne over lang tid. Å slå seg sammen falt derfor veldig naturlig. Vi fikk samlet ressursene og ble en veldig slagkraftig klubb som gjorde at vi kunne arrangere flere store løp, blant annet langdistranse-NM i 1997, samme året som VM gikk i Grimstad, sier Øystein Dybesland.

– Vi hadde god kompetanse på kartutvikling, med Alv Sløgedal, Tor Lohne og Floke Bredland. Mange nye kart ble utviklet, og det ble mer og mer naturlig å invitere til turorientering, et tilbud som har holdt seg godt siden. Kartene kan man få kjøpt på biblioteker og bensinstasjoner, og direkte fra oss i klubben, sier Reidar Heivoll.

Øystein Dybesland og Reidar Heivoll kan se tilbake på 50 aktive år, og i jubileumsåret er aktiviteten i klubben fortsatt meget god.
Back To Top