fbpx
skip to Main Content
- Soroptimist kommer fra latin, sammensatt av soro og optimal som på norsk best kan oversettes med «best for kvinner», sier Cecilie Bjerke Skjømming.

Optimist – hva for noe? 

Cecilie Bjerke Skjømming er arkitekt av yrke, og til daglig regionleder i Asplan Viak, et arkitekt- og rådgivende ingeniør-firma. Utover det er hun leder av Kristiansand Øst Soroptimist klubb – en av to Soroptimist klubber i Kristiansand. 

Av Robert Larsen

Cecilie ler litt av overskriften.

– Ja, dette får jeg mange spørsmål om og på norsk høres dette litt merkelig ut. Soroptimist kommer fra latin, sammensatt av soro og optimal som på norsk best kan oversettes med «best for kvinner». 

Den første klubben ble etablert i USA i 1921 av yrkesaktive kvinner som ønsket å gjøre livet best mulig for sine medsøstre over hele verden. I Norge ble den første klubben dannet i 1933. I dag er det 72.000 medlemmer i 121 land.

– Her i vår klubb er vi 35 damer som brenner for det vi holder på med, sier Cecilie. Sammen med 55 andre klubber i Norge er vi del av Norgesunionen, og den europeiske føderasjonen og Soroptimist International. Organisasjonen har en rådgivende status inn i FN, og slik kan vårt arbeid også nå langt ut. 

Norske soroptimisters Utdanningsfond
-Formålet vårt er som sagt å påvirke til bedring av kvinners kår og rettigheter over hele verden, «A global voice for women.» 

I en 4-års periode er klubben vår en del av styret i Utdanningsfondet, en stiftelse som støtter utdanning til unge kvinner, hovedsakelig i Afrika, men også fattige land i Europa, som Moldova.

– I 2022 har vi delt ut støtte til 47 jenter, totalt ca. 350 000 kroner. Søknader får vi gjennom lokale Soroptimist-klubber som identifiserer behovet, følger lokalt opp og vi prioriterer ofte en kort, praktisk utdannelse, slik at de kan komme raskt i arbeid og vi kan hjelpe flest mulig.  

Vi er klar over at det er en stor oppgave vi har ansvaret for, fortsetter Cecilie, men vi føler vi utgjør en forskjell for mange, unge jenter, og det er motivasjon nok, sier Bjerke Skjømming.

 Strategier
Hvis man ser på de strategier alle klubber skal jobbe etter så kan de raskt oppsummeres i hovedpunkter slik: Bedre kvinners og jenters mulighet for formell og uformell opplæring, bedre mulighetene for økonomisk selvstendighet og bærekraftige arbeidsvilkår for kvinner, gjøre slutt på vold mot kvinner og jenter og sikre kvinners deltakelse i konfliktløsning, sikre kvinner og jenter tilstrekkelig mat og best mulige helsetjenester, ivareta kvinners og jenters særlige behov ved å sikre et bærekraftig miljø og redusere effektene av klimaendringer og naturkatastrofer. 

Artikkelen fortsetter under collagen.

Formålet til Soroptimist er å påvirke til bedring av kvinners kår og rettigheter over hele verden, «A global voice for women.»

Sosialt nettverk
– Det er klart, i en klubb som dette handler det også om det sosiale nettverket hvert enkelt medlem får. I vår klubb har vi mål om at den enkelte skal få økt innsikt generelt, kompetanse innen møteledelse, prosjektarbeid, holde foredrag, få innblikk i hverandres yrkeskarriere og lære om lokale bedrifter. I tillegg gi den enkelte anledning til å engasjere seg personlig i andre land og deres utfordringer, og ikke minst vennskapsklubbene våre. Vi opptatt av et godt planlagt og innholdsrikt program ett år frem i tid, og ofte også eksterne foredragsholdere med temaer som engasjerer. 

– Det er fint å tilhøre et felleskap ut over oss selv, sier Cecilie. Det blir en veldig fin miks av det sosiale og klubbarbeidet, og det knyttes mange vennskapsbånd mellom medlemmene her.  

Økonomi og medlemskap
– Som klubb flest er vi avhengige av forskjellige aktiviteter for å nå budsjettene våre. Vi har avhold kjolemarked, vi har utgitt og solgt kokebok, vi får noen testamentariske gaver osv. Å drive klubben koster ikke mye, så midlene våre kanaliseres til de ulike prosjektene Soroptimist er engasjert i.  Det er nok mange som ikke har hørt om oss, vi har ikke vært spesielt flinke på markedsføring. Tidligere var det slik at man måtte bli anbefalt for å bli medlem, men i dag er det nok å bare være interesse og forplikte seg til møteplikt. At det er en ren kvinneklubb lever vi for øvrig svært godt med. 

Artikkelen fortsetter under bildet.

Et viktig engasjement er Orangedager, hvor budskapet er svært tydelig – Stopp Vold Mot Kvinner!

 Stopp vold mot kvinner
– Jeg må nevne et av våre andre viktige engasjement, Orangedager, hvor budskapet er svært tydelig – Stopp Vold Mot Kvinner!. Noen har kanskje lagt merke til at mange i november/desember farger byen sin orange med lys på ulike bygninger. Vi hadde i tillegg et samarbeid med den andre lokale klubben om en installasjon i Børsparken og et forteller-teater om trafficing. Hvert år fra 25. november til 10. desember er det små og store markeringer over hele verden, og oransje-fargen symboliserer dette. For vår klubb er dette en aktivitet vi er svært opptatt av og har en egen komite som fokuserer på de aktivitetene vi skal ha i denne perioden. 

– Soroptimist kommer fra latin, sammensatt av soro og optimal som på norsk best kan oversettes med «best for kvinner», sier Cecilie Bjerke Skjømming.
Back To Top