fbpx
skip to Main Content

Ruster opp for turfolket:

Skiltrevolusjon i Jegersberg-terrenget

Ingen skal behøve å gå seg bort når 300 flunkende nye turskilt etter hvert kommer opp i byens populære turterreng øst for Otra.

 

– Hittil har vi satt opp 100 skilt i området fra Grønn Slette til Gill-Øygardstjønn og videre til Vaffelbua ved Kyrtjønn og til UiA, opplyser Stein Coward i løypeutvalget i IK Gimletroll. Ennå gjenstår omlag 60 skilt før det blir komplett i nevnte område.

Skiltene, som er norsk standard, koster nesten 1000 kroner stykket, og det er takket være milde gaver fra to av byens banker at det er blitt mulig å realisere skiltingen.

– I vinter fikk vi 80 000 kroner fra Sparebanken Sør sitt turstifond og brukte i tillegg 20 000 kroner fra egen kartkonto til de 100 skiltene vi har satt ut nå, forteller Coward.

– I høst fikk vi 200 000 kroner fra Spareskillingsbankens «Lykkeskillingen» til flere skilt i Jegersberg-terrenget og på Skråstadheia, legger han til.

De siste midlene rekker til 200 skilt, og det skal settes opp skilt lenger opp i terrenget, til Den Omvendte Båd, Skråstadvarden og Sagevann

Gamle skilt skiftes ut

Omfattende dugnadsinnsats er også en del av bildet for å få realisert skiltingen, og Stein Coward har, sammen med flere i løypeutvalget,  brukt mange timer ute i terrenget for å demontere gamle skilt og sette opp de nye. Skilt har det nemlig vært tidligere også, men de er preget av tidens tann og er moden for utskiftning.

– Erik Peersen gjorde en kjempejobb med å lage skilt på 80-tallet og utover. Det dreier seg sannsynligvis om 3-400 skilt i tre der bokstavene ble frest ut og forsynt med maling. Disse er vi i gang med å skru ned etter hvert som de nye kommer opp, forklarer Stein. Den forholdsvis ferske pensjonisten har stått for brorparten av arbeidet, også med å rydde i traseene og friske opp merkinga med blåmaling.

Karttavler supplerer skilt

I Jegersberg-terrenget som nå er i ferd med å bli nyskiltet, er det valgt ut 65 stikryss og det har vært en utfordring å bestemme hvordan kryss skal skiltes, hvordan skilt skal plasseres i forhold til krysset, hva som skal stå på skiltene og hvilken vei de skal peke.

– Alt dette må jo være klart før jeg bestiller skiltene fra leverandøren i Drammen, og foruten stedsnavn er det angitt lengde i kilometer til neste turmål slik at folk kan ha et godt grunnlag for å planlegge turen sin, forklarer Stein.

I tillegg til skiltene, er det satt opp 11 karttavler i sentrale kryss med løypene tegnet inn slik at turfolket kan være orientert om hvor de befinner seg i terrenget. En oppfordring til å ta bilde av kartet med mobilen er også kommet med på tavlene.

Løypeutvalget i IK Gimletroll har gjort en stor innsats gjennom mange år for å tilrettelegge for at flest mulig skal komme ut på tur på en trygg måte. Tre ganger om høsten og en gang om våren trommes det sammen til dugnad for å rydde løyper og etablere klopper.

Jobben med å få opp nye turskilt er nok så langt det største enkeltprosjektet for løypeentusiastene i IK Gimletroll.

Back To Top