fbpx
skip to Main Content
Foto: Kulturtanken - Den kulturelle skolesekken Norge.

Søk om penger til inkludering i kultur for barn og unge

– Nå håper jeg mange lag, foreninger og organisasjoner vil søke. Å styrke barn og unges mulighet for å delta i felleskapene innen kunst og kultur er viktigere enn noensinne, derfor har vi satt av en pott på 13 millioner til en egen ordning for inkludering i kulturliv i 2023, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

 

Frivillige organisasjoner kan nå søke støtte til inkudering i aktiviteter for barn og ungdom innen musikk, teater, dans, litteratur, film og media, visuell kunst, dataspill, kulturarv, arkitektur og design, og tverrgående kunst og kultur. Med de mange medieoppslagene om barn og unge som ikke kan delta i kulturelle fritidsaktiviteter fordi familiene ikke har råd som et bakteppe, bør det være svært aktuelt for lag og foreninger om støtte til sine ulike prosjekter. De 13 millionene skal fordeles på frivillige kulturaktører. Søknadsfristen er 1. mars.

Gir alle muligheter til å delta

Det overordnede målet med tilskuddsordningen er å gi barn og unge mulighet til å delta i felles kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

Med kulturaktiviteter menes i denne sammenhengen aktiviteter innen feltene musikk, teater, dans, litteratur, film og media, visuell kunst, dataspill, kulturarv, arkitektur og design, og tverrgående kunst og kultur.

Tilskuddet er del av kultursektorens bidrag til å realisere Fritidserklæringens målsetting om barn og unges deltakelse i det kulturelle og kunstneriske liv, oppmuntre tilgangen til egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske, rekreasjons- og fritidsaktiviteter, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.

Rettet mot aldersgruppen 6-19 år

Tilskuddet skal benyttes til tiltak rettet mot barn (6–12 år) og ungdom (13–19 år) som bidrar til mangfoldig deltakelse i kulturaktiviteter på tvers av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonsevne, sosial- og økonomisk bakgrunn og bosted.

Søker må være registrert i Frivillighetsregisteret.

Enkeltpersoner, kommuner eller kommunale virksomheter og kommersielle foretak kan ikke stå som søker av støtte.

Søker bør ta sikte på at arbeidet skal videreføres innenfor egen organisasjon.

Kulturtanken forvalter ordningen på vegne av regjeringena, og har nå åpnet for søknader. Fristen er 1. mars. Les mer: https://www.kulturtanken.no/

Foto: Kulturtanken – Den kulturelle skolesekken Norge.
Back To Top