fbpx
skip to Main Content
Ambulansepersonell setter ned tente lys for de som omkom i Agder trafikken 2022.

Nullvisjonens nyttårsaksjon: – Det skjer så fort – tenk på konsekvensene!

– Tenk over konsekvensene. Det skjer så fort i trafikken! Dette var budskapet til Nyttårsaksjonen 2022 fra Åse Fardal Simonsen som mistet pappa Inghard etter tre års kamp mot skadene han fikk i ulykken der hans ektefelle omkom 15. april 2018.

 

– Nyttårsaksjonen er en årlig minnemarkering hvor vi minnes de som omkommer og blir hardt skadde i trafikkulykker, sier Tom Erik Dønnestad i Nullvisjonen region Agder. Årets arrangement ble avholdt på Dyreparken hotell torsdag 12. januar.

Her fikk over 100 fremmøtte høre direktør for folkehelse i Agder fylkeskommune, Vegard Nilsen fortalte om folkehelseproblemet trafikkulykker, og hvordan man gjennom felles og samordnet innsats gjennom mange år har lykkes godt med å redusere tallet på drepte og hardt skadde – selv om hver og en ulykke og hver og en skadd er en for mye.

Artikkelen fortsetter under bildet.

– Nyttårsaksjonen er en årlig minnemarkering hvor vi minnes de som omkommer og blir hardt skadde i trafikkulykker, sier Tom Erik Dønnestad i Nullvisjonen region Agder, her sammen med ordfører i Evje og Hornnes, Bjørn Robstad.

Folkehelsearbeid

Arbeidet for å tilnærme seg det han betegner som et ambisiøst mål. Nullvisjonen anser han som godt folkehelsearbeid og mener det er riktig å være ambisiøse i viktige og samfunnsbyggende saker. Nilsen fremhever også at det lavere tallet på trafikkdrepte i 2020 og 2021 sannsynligvis delvis kan tilskrives pandemien, men at det viktige er at trenden over flere år har vært og fortsatt må være nedadgående fordi det drives godt forebyggende arbeid hvor holdninger og atferd bedres.

Å sikre møtefrie veier

Direktør for Nye Veier, Anette Aanesland, fortalte om Nye Veiers engasjement for å bidra til å nå Nullvisjonen, gjennom sikre møtefrie veier med tilgivende sideterreng. Aanesland viste også frem adgangskortet som alle ansatte bruker – med teksten «sikkerhet for mennesker og miljø er et personlig ansvar og et lederansvar» – et godt forbilde og budskap som altså fremmes for alle ansatte kontinuerlig. Enkeltmenneskets ansvar for trafikksikkerheten er det viktigste fokusområdet for å tilnærme seg nullvisjonen, og det er langt rimeligere enn å bygge nye veier fremhever Aanesland.

Åse Fardal Simonsen i samtale med Tom Erik Dønnestad. Bilde av Inghard og hans ektefelle på skjermen bak.

Var uskyldig, men fikk likevel straffen

Åse Fardal Simonsen fortalte i samtale med regionleder Tom Erik Dønnestad fra Nullvisjonen Agder om den tragiske ulykken hvor pappa Inghard ble hardt skadd, og hvor hans ektefelle Synnøve døde på vei til sykehuset. For Inghard ble det slik at han opplevde at det var han som fikk straffen etter ulykken, selv om han var helt uskyldig i kollisjonen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Ambulansefag elevene fikk med seg viktige inntrykk inn i yrkeskarrieren

Åse fortalte hvordan Inghards liv ble dramatisk endret i de tre årene han levde som enkemann etter ulykken. Et liv snudd på hodet med sykehusopphold, rehabilitering, hjemmetjenester og hvor ombygging av leilighet og hytte ble nødvendigheter, og bilkjøring en umulighet bortsett fra turer i rullestol-taxi.

Et sterkt og tydelig budskap

Familie og venner påvirkes også. Besøk måtte tilrettelegges og avtales, Inghards kjære hobby som programleder hos Radio Loland måtte begrenses og det ble både vanskelig og kostbart å reise. TT-kortet dekker slett ikke alt man har lyst til å gjøre.

For Åse med sin familie og vennekrets er trafikkulykkene blitt så altfor nære og det var et sterkt og tydelig budskap hun la frem for de fremmøtte. Tenk deg om, en ulykke fører så mye vondt med seg at det eneste rette er å gjøre alt for å unngå den.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Ordførere med fakler.

Et stort antall fremmøtte, med transportfag elever fra Vennesla videregående skole og ambulansefagelever fra Lillesand videregående skole, samt NAF, MA, nødetatene og en rekke ordførere var blant dem som kunne gjenkjennes i arrangementet sammen med mange fra trafikksikkerhetsmiljøet i Agder.

Dessverre mistet man i år markeringen på E18 og måtte ta til takke med å stille opp på fylkesveien som utgjør innkjørselen til Dyreparken, og med dette mistet man også synligheten i trafikken og medias oppmøte.

Budskapene fra bidragsyterne står likevel sterke og viktige: Kjør fornuftig og tenk på dine medmennesker.

 

FAKTA:
I 2022 gikk tallet på drepte i Norge opp fra 80 i 2021 til 118* i 2022, og i Agder var økningen fra 5 personer i 2021 til 6 i 2022, hvorav 3 var MC-førere.
*= Foreløpig tall

 

Ambulansepersonell setter ned tente lys for de som omkom i Agder trafikken 2022.

Back To Top