fbpx
skip to Main Content
Frank R. Andersen og Arnfinn Håverstad diskuterer hvilke av de gamle og råtne trærne som skal felles.

Eplehagen en idyllisk minnepark i Kjellandsmarka

Det som tidligere var et gjengrodd skogsmområde i Kjellandsmarka, er nå blitt en idyllisk park i Kjellandsheia til minne om Otto August Kjelland som i sin tid drev med fruktdyrking på eiendommen.

Av Ivar Eidsaa

I dag fremstår Otto Kjellands minnepark i en helt annen stand. Området er blitt opparbeidet. Det er kommet på plass en stor gapahuk med grill og det som hører med. Gamle frukttrær er kommet til heder og verdighet. Nye trær er blitt plantet. Otto Kjellands minnepark er blitt en flott destinasjon for turfolket, og så absolutt verd et besøk.

Det er torsdag. Solen skinner. Fuglene synger, og i gapahuken sitter en god gjeng samlet for å gå gjennom dagens arbeidsoppgaver.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Arnfinn Håverstad og Vetle Berås Håverstad etterfyller fòr i fuglemateren.

Vedlikehold
– I dag trenger vi å få kuttet gress. Det er noen trær som må felles, og gamle stokker og plank skulle vi helst ha fått kuttet opp, sier Arnfinn Håverstad, en av flere som har lagt ned mangfoldige timer for å gjenskape området som Otto Kjelland i sin tid brukte for å dyrke frukt.

Otto Kjelland hadde en filosofi om at jordbruksland var for verdifullt til fruktdyrking. Han ville heller rydde stedet i ulent terreng, tilføre jord og kompost for å plante ulike typer frukttrær og bærbusker.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Hygge i gapahuken før dagens arbeidsøkt starter.

Egen vannkilde
I Steinva ligger en naturlig vannkilde, et oppkomme, som ligger noe til venstre for minneplaten som er blitt satt opp for å informere om arbeidet Kjelland drev i sin tid. Kilden var kanskje den viktigste grunnen til at Kjelland valgte denne plassen, og Steinva ble dermed Otto Kjellands livsverk.

Det er denne kilden som har gitt navn til hele området. Kjeldeland var et opprinnelige navnet på gården, men senere ble navnet forenklet til Kjelland.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Flere av trærne bærer godt med frukt.

Alt arbeidet som ble gjort på plassen, ble gjort for hånd. Kjelland sprengte ut stein som ble benytter til å bygge små terrasser for frukttrær, og til å bygge veien som snor seg gjennom området.

Ville gi området nytt liv
I Otto August Kjellands testamente ble det satt av midler til tre legater, hvor det ene skulle gå til å fremme arbeidet for fruktavl i tråd med det arbeidet som han selv hadde stått for. De siste midlene ble frigjort i 1999, og benyttet i Eplehagen ved Søgne gamle prestegård.

Otto August Kjelland døde lille julaften 1954, etterfølgerne drev videre i noen år, og da disse ikke lenger kunne mer, opphørte driften. Området lå dermed brakk, innen arbeidet begynte for et par år siden med å gi området nytt liv.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Nye frukttrær er blitt plantet.

Barnebarnet til Otto August, Ernst Otto Kjelland, tilbød da området til Repstad Eiendom. I utgangspunktet var området blitt regulert til parkeringsplass i forbindelse med forestående utbyggingen av Kjellandsheia. Ernst Otto ville at området skulle omreguleres.

Solgte til Repstad Eiendom
I forbindelse med Repstad Eiendoms tilrettelegging av Kjellandsmarka som friluftsområde, ble Steinva kjøpt i 2020 av Ernst Otto Kjelland, som er dagens eier av gården. Hans ønske var at Steinva skulle renoveres som et minne etter bestefaren og etableres som en park for allmennheten.

Som ønsket, så gjort. Repstad Eiendom har bekostet renoveringen. Venneforeningen Eplehagens venner ble etablert, og hvor foreningen har ansvaret for vedlikeholdet av minneparken med støtte fra Repstad Eiendom.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Gapahuken er blitt gitt av Søgne og Greipstad Sparebank.

Mange har bidradd
Mange har vært med for å realisere det som er blitt en minnepark av høy kvalitet. Arnfinn Håverstad har sammen med blant andre Kalle Kimestad, Kenneth Vinvand og Helge Bentsen og andre, lagt ned mangfoldige timer for å opparbeide området.

Søgne og Greipstad Sparebank bekostet gapahuken som er stor nok til at alle elvene i en skoleklasse kan få plass, viktig ettersom det er 3. klassingene ved Lunde skole som har fått ansvaret for å se til området, og også sørge for at det til enhver tid er nok fòr i fuglemateren som er kommet på plass.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Steina – en idyllisk minnepark i Kjellandsmarka.

Tangen videregående skole har produsert og satt opp elementene til det som nå blitt en fin redskapsbod.

Da arbeidet med å opparbeide området startet, var det som nevnt helt gjengrodd, over 100 gamle trær er blitt fjernet. Nye trær er blitt plantet og minneparken er blitt en fin og god del av et imponerende løypenett på flerfoldige kilometer som er blitt opparbeidet i Kjellandsmarka.

Så dersom du har turskoene på og vil oppleve noe helt spesielt, starter du i løypene fra parkeringsplassen på Nordalsheia på Oftenes. God tur!

Frank R. Andersen og Arnfinn Håverstad diskuterer hvilke av de gamle og råtne trærne som skal felles.
Back To Top