fbpx
skip to Main Content
Varaordfører Erik Rostoft og administrerende direktør i stiftelsen Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg, deler ut diplomet til Thor Jørgensen (midten) fra Agderport.

Agderport er blitt Miljøfyrtårn-sertifisert

– Vi ønsker å vise samfunnsansvar og ha et så lite CO2-avtrykk som mulig. Det sier daglig leder Thor Jørgensen etter at Agderport nylig fikk det synlige beviset på at bedriften er blitt Miljøfyrtårn-sertifisert.

 

– Vi har alltid bestrebet oss på å ha god orden, gode rutiner og nødvendige systemer på plass for å kunne ta et godt miljøansvar, og vel så viktig at vi jobber målrettet for å bli enda bedre. Vi har lenge arbeidet med å ha gode rutiner, systemer og dokumentasjon på driften vår. Nå ønsket vi å ta steget fullt ut slik at vi kunne bli sertifisert i henhold til kravene som ligger i ordningen, og tok de grepene som var nødvendig for å få dette til, sier Jørgensen og Miljøfyrtårn-ansvarlig i bedriften, Anniken Møller Angel.

I økende grad krever oppdragsgivere at underleverandører og samarbeidspartnere har denne sertifiseringen på plass.
– De som ikke har det, blir ofte valgt bort i en anbudsrunde, sier de to.

Blitt enda bedre

For Agderports del har prosessen mot å få denne sertifiseringen handlet om å bli enda bedre på avfallsrutinene og dokumentere rutinene.
– Er du dyktig på det området, sikrer du at CO2-avtrykket blir minst mulig, samtidig som at vi også er opptatt av kortreiste produkter med lav livstidskostnad, utdyper Jørgensen.

Det handler også om at Agderport har valgt å gå til anskaffelse av el-bil, og får ned utslippene på denne måten også.

Økt bevisstgjøring

– Mye handler også om bevisstgjøring internt. På alle personalmøtene er Miljøfyrtårn og HMS faste temaer, og en prosess vi hele tiden arbeider for å få gjøre enda bedre, sier Møller Angell.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifiseringsordning for virksomheter som ønsker å vise samfunnsansvar og dokumentere sin klima- og miljøinnsats.
Et bredt spekter av bransjer var representerte på Bølgen bærekraftssenter da nye Miljøfyrtårn-virksomheter fikk utdelt sine diplomer. Administrerende direktør i Stiftelsen Miljøfyrtårn, Ann-Kristin Ytreberg og varaordfører i Kristiansand, Erik Rostoft, delte ut diplomene.

– Vi har satt store mål for utslippsreduksjon i Kristiansand med 80 prosents nedgang innen 2030. Det betyr at vi må jobbe sammen. Nå nærmer vi oss 300 Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter i Kristiansand, og dermed er vi på fjerdeplass i Norge med flest Miljøfyrtårn-virksomheter, sa Erik Rostoft i forbindelse med utdelingen.

Dette er Miljøfyrtårn-sertifiseringen

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper virksomheter å lykkes med grønn omstilling. Miljøfyrtårn-ordningen driftes av Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Miljøfyrtårn som sertifiseringsordning har sitt utspring fra et prosjekt i Kristiansand kommune om bærekraftige lokalsamfunn. Kristiansand kommune satte i gang tiltak i samarbeid med private virksomheter i ulike bransjer. Miljøfyrtårn i Kristiansand driftes som en fellessatsing mellom Miljøvernenheten og Business Region Kristiansand, slik at kommunen utnytter miljøfaglig kompetanse og næringsseksjonens brede kontaktnett med private bedrifter.

I dag er Miljøfyrtårn et nasjonalt program som er anerkjent av EU.

Back To Top