fbpx
skip to Main Content
Seniorrådgiver ytre miljø Olav Rønningen, planprosjektleder Håkon Lohne, prosjektutviklingssjef Benedichte Limmesand Hellestøl og plandirektør Asbjørn Heieraas. Foto: Nye Veier.

Nye Veier oppnådde høy score på bærekraft i planprosjekt på E39-prosjekt

Nye Veier har planlagt ny E39 fra Mandalselva, gjennom Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal kommune. Strekningen er om lag 25 kilometer. Prosjektet har nå oppnådd nivået «Excellent»-sertifisering i planlegging for økt bærekraft, melder Nye Veier i en pressemelding.

 

– Det er hyggelig å oppnå høy score på sertifisering på bærekraft. Som en stor statlig innkjøper av varer og tjenester må Nye Veier ta ansvar og jobbe aktivt i planprosjektene. Vi jobber mye med å finne løsninger som reduserer klimagassutslipp og miljøfotavtrykk. Det ligger allerede mange krav i lover og håndbøker som sikrer at natur- og miljøverdier skal utredes i planlegging. Sertifisering er en del av kvalitetssikringen og viser at vi går i riktig retning for å få en mer skånsom veiutbygging, sier Asbjørn Heieraas, plandirektør i Nye Veier.

Bærekraftsertifisering i alle store planprosjekter

Nye Veier stiller krav til bærekraftsertifisering i alle store planprosjekter. Nye Veier har noen få egne ansatte som er sertifisert innen ordningen. Det er hovedsakelig eksterne rådgivere som gjør arbeidet med å samle nødvendig dokumentasjon.

– For å oppnå høy score på sertifisering, må vi levere detaljert dokumentasjon på hvordan vi har jobbet med bærekraft, medvirkning, ytre miljø og klimagassutslipp i prosjektet. Det er gjort mye bra og jeg er fornøyd med god uttelling for omfattende tilrettelegging for medvirkning mot innbyggere og offentlig interessenter, til tross for at det var pandemi da vi planla dette prosjektet, sier Håkon Lohne, prosjektleder plan i Nye Veier.

Godt samarbeid

I tillegg til prosjektinformasjon på nyeveier.no, ble det utarbeidet filmer og tatt i bruk medvirkningsportal der innbyggere kunne komme med innspill til prosjektet. Det ble dessuten gjennomført både digitale og fysiske informasjonsmøter. Lohne sier at det har vært et godt samarbeid mellom Nye Veier og Sweco AS gjennom hele prosjektet.

– Dette er første gang Sweco sertifiserer et prosjekt i Norge etter denne metodikken, og sikrer seg karakteren Excellent. Excellent innebærer at prosjektet er planlagt med høy grad av bærekraftighet. Vi er godt fornøyde med resultatet, sier assessor Jannike Gry Jensen i Sweco.

Gir ringvirkninger

Samarbeidet har gitt ringvirkninger og bidratt til utvikling av miljøindikatorer som er egnet til bruk i prosjekter i tidlig fase. Det er også jobbet med tiltak og løsninger for å redusere klima- og miljøkonsekvenser ved inngrep i myr.

– Underveis i prosjektet har vi gjennomført omfattende undersøkelser av biologisk mangfold, for å finne den traséen for veien som best ivaretar naturen. En del av dette er å finne effektive avbøtende tiltak. Det er gjennomført vannundersøkelser og kartlegging av viltets bevegelser. Ett eksempel er arbeidet for å ivareta viktige trekkveier for hjortevilt langs E39 fra Mandal til Lyngdal øst. Her plasserte vi et stort antall viltkameraer langs traseen for å planlegge plasseringen av faunapassasjer, sier Lohne.

Nye Veier har anvendt BREEAM Infrastructure som er et verktøy for å dokumentere arbeidet med å forbedre bærekraften i prosjektet.

Seniorrådgiver ytre miljø Olav Rønningen, planprosjektleder Håkon Lohne, prosjektutviklingssjef Benedichte Limmesand Hellestøl og plandirektør Asbjørn Heieraas. Foto: Nye Veier.
Back To Top