fbpx
skip to Main Content
Endelig i gang: Arvid Solheim, daglig leder i Blå Kors Kristiansand, Camilla Rasch, virksomhetsleder for Blå Kors gatenært, deltaker Ole Gunnar Skare, deltaker Christian Kristensen, deltaker Monica Frivold, generalsekretær i Blå Kors Norge, Trine Stensen og ordfører Jan Oddvar Skisland.

Blå Kors gatenært med nye kafé og møteplass for byens rusavhengige

I strålende vårvær åpnet Blå Kors Kristiansand sitt nyeste tilbud i flunkende nye lokaler i Festningsgaten 48. Blå Kors gatenært skal være en inkluderende møteplass – en gatekafé for dem som har utfordringer med rus i hverdagen.

 

– Et gatenært tilbud for alle dem som trengte det, var noe av det første Blå Kors startet opp med etter at Blå Kors-foreningen ble etablert i Kristiansand i 1909, så dette er en fin videreføring av hva Blå Kors står for, sier Kai B. Flaa, en av dem som i en mannsalder har vært aktiv i Blå Kors-arbeidet i Stiftsstaden.

– Denne møteplassen er vårt DNA, sier daglig leder i Blå Kors Kristiansand, Arvid Solheim.

Er verdifullt for byen

I dag teller rusmiljøet i Kristiansand en 5-600 personer. Mange av dem kan fortelle at når de prøver å dra inn og varme seg et sted, tar det ikke lang tid før de blir bedt om å gå igjen. Mandag kunne Blå Kors Kristiansand tilby guttene og jentene i miljøet en fast plass å være. Kafeen som åpnet mandag, skal være deres møteplass.

– Det arbeidet Blå Kors gjør er så verdifullt for byen vår, og bidrar til at vi får en varmere og mer inkluderende by. Samarbeidet kommunen har med Blå Kors er forbilledlig på veldig mange måter. I hverdagen er dere med på å løfte frem at Kristiansand er en by for alle. Samspillet vi har og supplementet dere bidrar med, er svært viktig, sier ordfører Jan Oddvar Skisland.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Ordfører Jan Oddvar Skisland klipper snoren: Den nye møteplassen i Festningsgaten 48 er offisielt åpnet.

– Dette er det 7. gatenære tiltaket i Blå Kors, og et synlig bevis på at dette er et tilbud i tråd med Blå Kors sitt DNA. Tilbudet har det samme diakonale grunnlaget som vi startet med i sin tid; å tjene på en trygg grunn med en kristen tro. Jeg håper denne møteplassen skal gi mange muligheter for mestring og mening, for i sentrum står et menneske, sier Trine Stensen som er generalsekretær i Blå Kors Norge.

Artikkelen fortsetter under bildet.

– Denne møteplassen er det 7. gatenære tilbudet i Blå Kors, sier generalsekretær i Blå Kors, Trine Stensen.

– Brukermedvirkning har vært helt sentralt. Deltakerne har vært aktivt med hele veien og kommet med gode innspill på hvordan kafeen skal være. Nå kan vi tilby deltakerne et godt innhold i hverdagen, og det gleder jeg meg til, en kafeen er også en kafe hvor hvem som helst kan komme, sier Camilla Rasch, virksomhetsleder for Blå Kors gatenært.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Mesterkokk Trond Moi i full gang med å lage fiskesuppe til gjestene.

Et lavterskeltilbud for alle

– Her får vi et tilbud som er varmt, stille og rolig, hvor jeg kan komme, treffe andre og ha en hyggelig tid sammen, sier Ole Gunnar Skare.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Den kjente saksofonisten Tore Ljøkjell underholdt.

– Gjennom Gatas Røst hvor alle organisasjoner med et lavterskeltilbud er med, så vi at det manglet var et tilbud hvor brukerne kan komme uansett, også på de dagene de har en dårlig dag, hvor de kan få gratis mat og drikke, og være med på ulike tilbud som deltakerne selv etablerer. Her skal mennesker komme med det livet de har levd og med de utfordringene de har. Alle har ressurser, gjennom kafeen er målet å få lokket frem så mange av ressursene den enkelte har, fremholder Camilla Rasch.

Artikkelen fortsetter under bildet. 

– Kafeen er også en kafe hvor hvem som helst kan komme, sier Camilla Rasch, virksomhetsleder for Blå Kors gatenært, sier Camilla Rasch som er virksomhetsleder for Blå Kors gatenært.

Blåveispikene

Ett av tilbudene som allerede er blitt etablert, er Blåveispikene.
– Damer i rusmiljøet faller ofte mellom to stoler. Vi damer er så i mindretall. Vi blir ofte verken sett eller hørt og mange lever ganske tøffe liv. Så dette er også et tilbud for oss. Nå har vi startet en gruppe som vi har kalt Blåveispikene, hvor vi har samlet kvinner i rus for å gi et tilbud også til andre kvinner i aktiv rus, sier Monica Frivold. k

Tilbudet får også tommelen opp fra Kristiansand kommune.

– Tilbudet er kjempebra. Det er flott at dere har sett at dere kan utgjøre en forskjell for mennesker som lever mye av sine livet i gatebildet, og har startet opp dette tilbudet for å gi håp og muligheter til dem, sier Anne Wivestad fra avdelingen for helse og livsmestring i Kristiansand kommune, for deretter å overrekke en stor lykt med et tent lys som innflytningsgave

Artikkelen fortsetter under bildet.

Anne Wivestad kunne overrekke en lykt som et symbol på lys og håp.

Et symbol på lys og håp

– Den er et symbol på det lyset og håper dere formidler til mennesker som trenger det, la hun til.

– Tilbudet hadde ikke vært mulig å få til uten det gode samarbeidet som har vært med kommunen, næringslivet, enkeltpersoner og andre, sier Arvid Solheim.

– Det er mange som har bidradd betydelig for å få dette til, hver og en fortjener en stor takk, sier Solheim videre.

– Vi hadde heller ikke klart å skulle drifte et tilbud som dette uten de mange Tidgiverne (les, frivillige) som har sagt de vil bidra. Til nå har over 60 Tidgivere sagt de vil være med, noen en dag i uken, andre to eller tre, eller en gang i måneden, sier Solheim.

– Det betyr mye å komme hit hver dag. Da ruser jeg meg mindre, og jeg har noe meningsfylt å gjøre, sier Terje L. Olsen, en gammel sjømann, utdannet kokk, som vil bruke mye av sin tid i kafeen.

Endelig i gang: Arvid Solheim, daglig leder i Blå Kors Kristiansand, Camilla Rasch, virksomhetsleder for Blå Kors gatenært, deltaker Ole Gunnar Skare, deltaker Christian Kristensen, deltaker Monica Frivold, generalsekretær i Blå Kors Norge, Trine Stensen og ordfører Jan Oddvar Skisland.

 

Back To Top