fbpx
skip to Main Content
Søgne turnforening har over 50 egne trenere. Foto: Søgne turnforening. 

Livslang idrettsglede i over 40 år

Søgne turnforening har fylt 40 år, i en tid med ny turnhall, økende tilstrømning av unge og voksne, ser fremtiden lys ut for klubben som har formidlet livslang idrettsglede for dem som er med i over fire tiår.

 

I 1981 ble Ragnar Wivestad valgt inn som viseformann og året etter ble han formann i Vest-Agder Gymnastikk og Turnkrets.

– Som leder av turnkretsen var jeg opptatt av rekrutteringen til turnsporten. Denne hadde flatet ut. Den mest effektive måte å øke tilslutningen på var etter min mening å stifte nye foreninger. I den forbindelse fant jeg frem et kart over Vest-Agder fylke og plottet inn tilholdstedet til turnforeningene i kretsen. Det viste seg at det kun var foreninger i byene langs kysten, samt i Vennesla, sier Wivestad i en hilsen til turnforeningen da 40 års-bursdagen ble markert.

Fikk full støtte i kretsstyret

Han forteller Søgne kommune var relativt folkerik, men hadde ingen turnforening. Det var heller ingen turngruppe i Søgne idrettslag, det dominerende idrettslaget i kommunen.
– På denne bakgrunn gikk jeg inn for å få etablert en forening i bygda, noe som fikk full støtte i turnkretsens styre. Deretter tok jeg kontakt med Vest-Agder idrettskrets for å få klarlagt formalia rundt stiftelse av idrettsklubber, sier han.

Han kjente til gamle turnere og trenere fra Kristiansand og Mandal som hadde flyttet til Søgne, blant andre Bjarne Romslo og Bernt Solvang. Han ringte også andre kontakter, og de fikk etter hvert samlet 12-14 stykker til et orienteringsmøte i klasserommet på en av skolene i bygda.

Ønsket en selvstendig turnforening

På møtet var det stor interesse for saken.
– Et sentralt spørsmål var om vi skulle stifte en selvstendig forening, eller danne en turngruppe under Søgne idrettslags vinger. Jeg gikk sterkt inn for å stifte en selvstendig turnforening da jeg regnet med at det ville være mer motiverende for gründergenerasjonen.

Dessuten var Nygårdshallen under bygging, og en selvstendig forening ville sannsynligvis bli tildelt mer treningstid enn om den måtte konkurrere om hall-tid med Søgne idrettslags mange undergrupper, sier Wivestad.

Bente Louise Løvdal har vært en ressursperson for Søgne turnforening i en årrekke.

Oppføringen av Nygårdshallen var også en grunn til at kretsstyret valgte Søgne som første alternativ, og det var viktig at en ny forening var etablert før treningstid i den nye hallen skulle fordeles.

På orienteringsmøtet var det enighet om å innkalle til et preliminært konstituerende møte den 26. mars 1982. Et offisielt stiftelsesmøte ble avholdt den 22. april 1982 der lover ble vedtatt og styre valgt. Dermed var Søgne turnforening stiftet, og ledelsen operativ i god tid til å søke treningstid  i den nye hallen.

456 medlemmer første året

Foreningen ble en suksess, og etter kort tid var den Søgnes nest største idrettslag med 456 medlemmer pr. 31. desember 1982. Disse fordelte seg slik:

  • Kvinner over 17 år: 52
  • Menn over 17 år: 42
  • Jenter under 17 år: 209
  • Gutter under 17 år: 153

Det ble opprettet tre jentepartier, tre guttepartier og ett dameparti.

Etter fødselshjelpen førte foreningen en selvstendig, aktiv virksomhet uten nevneverdig drahjelp fra turnkretsen. Foreningens formann i 1983 var Egil Pedersen.

Søgne turnforening har i alle år siden vært en svært aktiv klubb. Ledere og trenere har evnet å fornye seg i takt med nye ønsker og behov. Status per januar 2023 er 575, noe som gjør klubben til en av Søgnes aller største.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Søgne turnforening får helt nye muligheter til å fortsette utviklingen i den nye turnhallen som er en del av Søgne skole- og idrettssenter.

Turnhallen gir helt nye muligheter

Tallet er økende, det bekrefter daglig leder Heidi Harrington Ingebrigtsen.
– Den nye turnhallen i Søgne skole- og idrettssenter gir oss helt nye muligheter. Jeg har lenge hatt et ønske om å starte opp et parti for voksne gymnaster. Nå har vi fått dette til. Allerede før informasjonen offisielt gikk ut om at vi ville starte opp et slikt parti, var det opp mot en 15 som hadde sagt seg interessert, smiler Harrington Ingebrigtsen.

Å være en aktiv og fremoverlent klubb kommer ikke av seg selv. Helt fra starten av inviterte klubben til instruktørkurs i turn og gymnastikk i Nygårdshallen. Artikler fra Fritidsnytt fra denne tiden og i årene som fulgte, forteller om stor deltakelse, og slik har det fortsatt siden, med kurs, aktiviteter og andre arrangement for å bygge kompetanse og klubbkultur.

For kompetanse er viktig, alt for å sikre at alle jenter og gutter som er med, kan kjenne på mestring, da mestring gir idrettsglede, og god idrettsglede gjør at gymnastene velger å fortsette og ikke dropper ut.

Stortrives

Klubben har også vært flinke til å trekke med foreldrene, og å ta vare på de unge som begynner hvor mange har gått gradene. Helene Lien er et slikt eksempel.
– Jeg startet som ganske ung, og holdt på i mange år. Da mine egne barn ble gamle nok, var det naturlig at barna ble aktivt med, sier Helene Lien, som selv tok nødvendige kurs slik at hun kunne være trener for gymnastene.

I dag er hun klubbens sportslige leder, og stortrives med oppgavene.
– Det er fint å se at barn og unge kjenner på mestring og idrettsglede, sier hun.

Noe av hemmeligheten er at alle som er trener for et parti, må gjennom nødvendige kurs for å sikre at de har kompetansen som skal til for å kunne lede og gjennomføre en trening. Kursene spenner vidt, og ettersom mange velger å gå denne veien, er Søgne turnforening en klubb som er selvforsynt med egne trenere, i motsetning til andre klubber hvor driften hadde hatt en utfordring om det ikke hadde vært for at foreldrene kan steppe inn som trenere.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Medlemstallet øker og aktiviteten er god, sier Heidi Harrington Ingebrigtsen og Helene Lien.

Over 50 egne trenere

Oppgaven som sportslig leder spenner vidt, fra å ha et nært samarbeid med så vel ungdomsskolen som den videregående skolen. I tillegg kommer oppfølging av klubgbens egne trenere, hvor man utarbeider treningsopplegg sammen.

– I dag har vi over 50 egne trenere. Når gymnastene blir 13 år, kan de bli med som med-trenere, og det innebærer å følge kursene fra Norges Turnforbund. Sammen lager vi semesterplaner med forslag til progresjon gjennom semestrene. Stikkordene for alt vi gjør er bevegelsesglede og lek, trykk sikring og god oppfølging, forteller Helene Lien.

Søgne turnforening har over 50 egne trenere. Foto: Søgne turnforening.

Back To Top