fbpx
skip to Main Content

Rondt forbi – uke 11

Vi holder deg oppdatert på smått og stort av nyheter fra Kristiansand og omegn.

 

Posebyhaven vokser

Krefter innenfor Posebyhaven jobber med å få på plass et helårstilbud på underholdning. En pizzarestaurant og skjenkestue er også under planlegging. Dette meldes det om fra næringsdrivende involvert i Posebyhaven.

Sørlandsavisen øker opplaget

Sørlandsavisen vokser i opplag hver måned i takt med at avisen setter ut flere stativer i butikker, kjøpesentre, kafeer, venteværelser og offentlige møteplasser. I en bransje hvor opplagstall på papiraviser er synkende, stiger altså opplaget til Sørlandsavisen.
– Vi ser mange tomme avisstativer rundt omkring og ser ikke ut til å kunne fylle dem raskt nok. Dette er selvsagt et luksusproblem for oss, og vi setter derfor ut flere og flere stativer på flere og flere plasser, og trykker stadig flere aviser for å mette etterspørselen.

REC Solar går til masseoppsigelser

Ledelsen i REC Solar har på et allmøte 8. mars meddelt at omtrent en tredjedel av de ansatte blir sagt opp. Kun deler av produksjonen skal startes opp igjen. Nedbemanningen innebærer at i overkant av 50 ansatte mister jobbene sine. Oppsigelsene kommer i tillegg til at over 60 ansatte allerede har sagt opp etter at permitteringene ble iverksatt. De resterende cirka 100 ansatte vil gå tilbake til jobb for å starte opp igjen deler av produksjonen.

Kristiansand får 14 millioner av Forskningsrådet

To prosjekter i Kristiansand kommune får sju millioner kroner hver til å utvikle mer effektive tjenester. Midlene skal brukes til å styrke arbeidet med arbeidsinkludering og til å utvikle mer fullstendige eiendomsdata ved bruk av kunstig intelligens (AI).

Blant de 50 fremste tech-kvinnene i norsk næringsliv

Ann-Helen Moum, digitaliseringssjef i Kristiansand kommune, er på listen blant de 50 fremste tech-kvinnene i norsk næringsliv.
Den 8. mars, på den internasjonale kvinnedagen, kåret Abelia (NHOs forening for kunnskap- og teknologibedrifter) og ODA-Nettverk de 50 fremste tech-kvinnene i norsk næringsliv.
Øystein E. Søreide er administrerende direktør i Abelia og lederen for juryen i kåringen. Han mener det er avgjørende med mangfold blant de som lager og utvikler teknologi.

– Det har noe å si hvem som lager algoritmene og skriver koden som får nye løsninger til å fungere. Enten det gjelder forbrukerteknologi, industriell software eller styringssystemer for havvindmøller og karbonlagringssystemer. Lages løsningene av menn, blir de også tilpasset menn. Det kan skape store utfordringer for helt sentrale deler av brukermassen.

Økt barne- og ungdomskriminalitet

Oversiktsbilde for barne- og ungdomskriminalitet i 2022 ble presentert for formannskapet onsdag 8. mars. Funnene i rapporten viser at de aller fleste er lovlydige, samtidig som kriminaliteten har økt.

– Kriminalitet begått av barn og unge under 18 år utgjør en begrenset andel av den totale kriminaliteten i kommunen. Likevel ser vi noen bekymringsfulle trekk i ungdomskriminaliteten. Blant annet at volden ser ut til å bli grovere, og at kriminaliteten blant de yngste ungdommene øker.  Vi er også bekymret over utviklingen med at færre ungdommer velger å melde fra til voksne eller politiet om alvorlige hendelser, sier Johanne Marie Benitez Nilsen, som er kriminalitetsforebyggende koordinator i Kristiansand kommune.

  • Vinningskriminalitet blant barn og unge øker.
  • Økning i kriminalitet begått av barn og unge under 15 år.
  • Økning i kriminalitet blant jenter innen vold og vinningsforhold.
  • Vold fra ungdom under 15 år har fordoblet seg det siste året og blitt grovere.

Bildet er et illustrasjonsfoto tatt i en annen kant av landet.

Back To Top