fbpx
skip to Main Content
Om få dager legges kjøremønsteret om i rundkjøringene ved Monan i Søgne på gamle E39, med to kjørefelt inn mot og gjennom hver av de to rundkjøringene.

Nytt kjøremønster på gamle E39 ved Monan – og snart ved Grautheller-krysset

Om kun noen få dager innføres det et helt nytt kjøremønster i de to rundkjøringene på gamle E39 ved Monan i Søgne.

 

– Da legger vi om kjørefeltene, bekrefter prosjektleder Harald J. Solvik i Nye Veier.
Så lenge byggingen av nye E39 har pågått, har kjørefeltene på gamle E39 når man kommer inn mot rundkjøringene både i østgående og vestgående løp vært snevret inn fra to til ett felt i hver retning.

– Det var nødvendig underbyggingen av nye E39 fra Kristiansand til Mandal for å ivareta sikkerheten til arbeiderne som holdt på og for trafikantene, sier Solvik.

I disse dager pågår det asfaltarbeider på strekningen inn mot begge rundkjøringene, og i begge løp.
– Kort fortalt så gjenoppretter vi to kjørefelt i hver retning, også gjennom rundkjøringene, forklarer Solvik.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Det nye er at trafikken inn til og ut av den rundkjøringen som ligger lengst øst, får to kjørefelt inn og to kjørefelt ut av rundkjøringen.

Det betyr at kommer du i østgående løp fra Søgne mot Kristiansand, legger du deg i høyre felt dersom du skal videre opp mot nye E39. Skal du videre mot Brennåsen, kan du kjøre enten i høyre- eller i den venstrefilen der trafikken går i dag gjennom de to rundkjøringene. Dette gjelder i begge retninger.

Skal du videre mot øst i retning Brennåsen, vil veien etter rundkjøring nummer to fortsette i to kjørefelt helt frem til der de to kjørefeltene flettes sammen til ett, noen få hundre meter før Volleberg, slik tilfellet var før byggingen av ny E39 startet opp.

Dermed vil det være to kjørefelt fra dette punktet fra rundkjøring nummer to, og på de få hundremeterne fra flettepunktet på motsatt side og inn mot den første rundkjøringen i det vestgående løpet.

Snart nytt kjøremønster i Grautheller-krysset

Det er ikke bare på gamle E39 ved Monan at kjøremønsteret legges om. I løpet av forsommeren, skal også kjøremønsteret legges om i Grautheller-krysset på nye E39 ved Fidjane ved Shell-stasjonene.
– I god tid før fellesferien, vil arbeidene med å bygge den nye broa som etter hvert blir en del av Ytre ringvei, ferdig. Da vil også arbeidene som pågår før og etter broa som nå bygges være ferdigstilt, sier Harald J. Solvik.

I praksis betyr det at trafikk i vestgående løp, fra Kristiansand og videre vest mot Søgne/Brennåsen, vil bli lagt om. I dag går trafikken til venstre for der den nye broa nå bygges, opp bakken og inn i en rundkjøring og deretter inn i en ny etter to hundre meter.

Når alt er ferdig før fellesferien, vil veien gå rett frem, langsetter den gamle sykkelstien ved Shell-stasjonen, inn mot fjellet. Trafikk videre på E39 vil da kunne slippe å kjøre om de to rundkjøringene slik tilfeller er i dag. I stedet kan man kjøre rett frem, og rett inn på den nye E39. Trafikken mot Brennåsen vil da ta av i et eget avkjøringsfelt og videre på veien mot Brennåsen, forbi Bukksteinsdalen og nedover Farvannsbakkene.

Dermed vil køene i vestgående løp ut av Kristiansand i rushtiden være en saga blott!

Back To Top