fbpx
skip to Main Content
Storskog. Asylintervju

Varsler om ti nye flyktningmottak

På grunn av jevnt økende ankomster av asylsøkere til Norge har UDI nå behov for å øke sin samlede kapasitet av mottaksplasser. Totalt dreier seg om opptil 10 nye mottak bare i region Sør.

 

­­­­­– Før Ukraina-krigen hadde vi jevnt over mindre enn 3000 mottaksplasser i drift, mens vi nå ligger på rundt 11.000 ordinære mottaksplasser. Innen 2023 er omme vil vi etter alt å dømme ha tatt imot rundt 45.000 flyktninger derav 40.000 ukrainere, og på grunn av fortsatt jevn tilstrømning av asylsøkere og økt belegg på våre mottak vil vi nå øke mottakskapasiteten ytterligere, opplyser regiondirektør ved UDIs regionkontor Sør i Kristiansand, Omar Sadiq.

Det kan bli behov for opptil 10 mottak per region, altså totalt inntil 50 nye flyktningmottak og mellom 2500 og 7500 mottaksplasser.

GÅR BREDT UT: – For å få tilbud fra flest mulig aktuelle aktører går vi nå bredt ut i hele markedet, sier regiondirektør ved UDIs regionkontor Sør, i Kristiansand, Omar Sadiq.

 

Lyser ut konkurranse

Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for å skaffe innkvartering til alle som søker asyl til Norge, eller i påvente av utreise for de som har fått avslag på sin søknad. Denne innkvarteringen foregår i ulike mottakstyper, avhengig av alder, familiesammensetting, helsetilstand og andre relevante forhold.

UDI driver selv ikke mottak, men konkurranseutsetter dette til eksterne aktører som private firma, kommuner eller ideelle organisasjoner. Selve utlysningen blir publisert innen kort tid, og der vil også tilbudsfristen bli oppgitt. Denne gangen dreier utlysningen seg om kun langsiktige ordinære mottak.

Bygger ned akuttinnkvarteringer
­

For å få tilbud fra flest mulig aktuelle aktører går de nå bredt ut i hele markedet.
– Samtidig bygger vi ned akuttinnkvarteringer som er beregnet for kort varighet, og som da blir erstattet med mer langsiktige tilbud. Det dreier seg derfor i denne omgang bare om ordinære mottak der vi stiller flere krav til innhold enn ved rene akuttinnkvarteringer, forklarer regiondirektør Sør; Omar Sadiq.

UDI ønsker anbud fra både nåværende driftsoperatører og nye aktuelle private og kommunale aktører samt ideelle organisasjoner. Hver enkelt avtale vil ha treårs varighet med opsjon på ytterligere to års drift. Utlysning blir å finne på blant annet Doffin.

Back To Top