fbpx
skip to Main Content
Side view of pretty teenager girl is dreaming near the window

– Barn og unge trenger gode forbilder

Om de unges trygghet og seksualitet

Vi tar ikke nok hensyn til våre ulikheter og dermed er det lett å trå over en grense og ikke respektere andre. Skal vi dele intime og personlige ting som har en verdi, gjøres det best i en relasjon mellom to mennesker i all fortrolighet.

 

Å bygge tillit og respekt gjøres gjennom å bli kjent. Vi må ikke glemme at skolen er en overfladisk arena på mange måter og at det er foreldre som kjenner sine barn best. Hvem anerkjenner dette synlig og tydelig? Det er hjemme barna er tryggest, og dette er et viktig utgangspunkt vi ikke må gå bort fra. Jeg står opp for at det må bli en slutt på å ekskludere barn og foreldre i denne debatten om sex og seksualundervisning. Samarbeid er ikke bare flotte ord, det er også meget hardt arbeid. Relasjoner krever en investering. Vi må på forhånd vite hva vi gjør, og vi må på forhånd ha skaffet oss nok kunnskap først. Jeg ser og er helt sikker på at samfunnet mangler kunnskap og perspektiver.

–. De trenger tro, håp og kjærlighet, men hva er kjærlighet?
De trenger å vite at det er mulig å ikke la seg sluke inn i en seksualisert verden, men vi trenger en riktig opplysning til barn og unge, slik at de ser flere muligheter og ikke bare det de får kastet etter seg i lettvinthetens navn hver eneste dag. Barn og unge trenger at det finnes trygge voksne som viser vei til noe bedre.

Leserbrevet er forkortet (red.anm).

Back To Top