fbpx
skip to Main Content
Frem mot sommeren gjennomføres aksjonen «Idrett krysser grenser», hvor private og bedriftene velvillig støtter opp, sier ungdomsmedarbeider i Søgne menighet, Vibeke Borøy.

Når idrett forvandler liv

– Vi ser at idrett forvandler liv. Det sier ungdomsarbeider Vibeke Borøy i Søgne menighet. Frem mot sommeren gjennomfører menigheten og KRIK i Søgne en større innsamlingsaksjon for å skaffe til veie midler som skal gå til menighetens misjonsprosjekt «Idrett krysser grenser» i Ecuador. Hvis menigheten klarer å samle inn 75 000 kroner, har næringslivet i Søgne sagt seg villig til å bidra med like mye.

 

– Det er jo et fantastisk utgangspunkt. At bedriftene i Søgne vil bidra på en slik måte, er bare så verdifullt. Det sier Rune Røiseland, nestleder i menighetsrådet.

Kan bli 150 000 kroner til sammen

Frem mot sommeren inviteres Søgnes innbyggere til å bli med på innsamlingsaksjonen for å skaffe til veie midler til det arbeidet som drives i Guayaquil i Guayas-provinsen i Ecuador. Når menigheten har gjennomført liknende aksjoner tidligere år, har Søgnes innbyggere varmt sluttet opp om aksjonen. I tillegg har flere bedrifter sagt de ønsker å bli med, som aktive bidragsytere, ikke for å få navn og nummer i avisen.

– Når bedriftene da samlet har sagt at dersom vi klarer å samle inn 75.000 kroner, vil de doble beløpet, er jo det en inspirasjon for alle. Når vi et slikt mål og kan sende 150.000 kroner til prosjektet, så vet vi at pengene rekker langt, mange vil få et godt tilbud, sier Vibeke Borøy.

Søgne menighet har lenge hatt ulike misjonsprosjekt gående, hver med en varighet på tre år. Da menigheten for to år siden skulle velge et nytt, ble det naturlig å inngå et samarbeid med Misjonsalliansens «Idrett krysser grenser», et prosjekt som er til stede i flere ulike land. For Søgne del går midlene med til å finansiere et viktig sosialt og forebyggende arbeid i Guayaquil i Ecuador, og det er i samarbeid med KRIK i Søgne (Kristen Idretts Kontakt) at prosjektet drives her lokalt.

Idrett forvandler liv

Innsamlingsaksjonen skal gjennomføres i ukene frem mot sommeren. Det blir en egen gudstjeneste i Langenes arbeidskirke den 16. juni som er dedikert til prosjektet. Misjonsprosjektet er også noe som Søgne-ungdommene har omfavnet. Gjennom KRIK (Kristen Idretts Kontakt), er ungdommene aktive i arbeidet med å skaffe til veie midler, og jobben som gjøres er viktig.

– Idrett forvandler liv, sier Vibeke Borøy.

Prosjektet Semillero de Talentos retter seg mot både gutter og jenter i bydelene Mount Sinai og Flor de Bastión. Dette er soner i havnebyen Guayaquil hvor Misjonsalliansen har vært til stede i flere år. Prosjektet som gjennomføres sammen med Huancavilca Foundation har gitt mange ungdommer et fritidstilbud som forvandler livet.

Ansvarlighet, disiplin, ærlighet og solidaritet

Som del av treningsopplegget får barn og unge lære om tilhørighet og forpliktelse, og lederne setter strenge krav til punktlig oppmøte. Men mestringen av nye ting gjør også ungdommene stolte, og de får mye anerkjennelse av både trenere og foreldre.

– Vi ønsker at guttene og jentene skal anvende det nye de lærer og at de får gode verdier i livet som ansvarlighet, disiplin, ærlighet og solidaritet. Dette vil hjelpe dem til å ta gode valg videre i livet, sier basketballtrener Victor Mendoza.

Det er vanskelig og krevende å vokse opp i belastede områder i storbyen Guayaquil. Sunne fritidsalternativer er mangelvare, men fristelsene til rus og straffbare handlinger er det nok av. Her opplever Misjonsalliansen at idrettsprosjekter rettet mot barn og unge gir gode resultater.

– Basketball er blitt viktig i våre ungdommers liv. De lærer å spille på banen, men de lærer også å manøvrere seg fram i livet. De får gjennom idretten venner som blir lagspillere også i hverdagen utenfor banen, sier basketballtrener Mendoza.

Lærer taktikk og samspill

Ungdommene skal nemlig kunne anvende det de lærer på treningene på de utfordringene de ellers møter i livet. Det de lærer om taktikk, samspill og andre sider av basketballspillet kan anvendes på helt andre områder og blir en læring for livet. På samme måte som det blir gjort taktiske valg underveis i en kamp, gjøres det valg underveis i livet. Javier Gutierrez er leder for Misjonsalliansens arbeid i Ecuador, og han mener prosjekter som Semillero de Talent har noen nesten grensesprengende mål.

– Målet vårt er at hver eneste gutt og jente skal fortsette utdannelsen sin, også etter videregående. Vi kan med dette prosjektet legge til rette for at ungdommene med større sannsynlighet skal ta de riktige valgene og kunne bygge sine egne livsprosjekter. Vi vil derfor fortsette dette og tilsvarende prosjekter og tiltrekke oss flere unge mennesker, sier han. Lokale myndigheter i de mest sårbare bydelene har gjort lite for å tilby barn og unge gode fritidstilbud. Derfor har initiativet fra Misjonsalliansen betydd veldig mye, og prosjektene har kommet for å bli.

– Idrett skaper forandring i unge menneskers liv, og det gir dem et tilbud som holder dem borte fra negative krefter i lokalsamfunnet. I tillegg vil vi hjelpe dem til å ta gode valg videre i livet, sier Javier Gutierrez.

Vibeke Borøy berømmer Søgne-ungdommen for aktiv deltakelse.

– KRIK-arbeidet i Søgne har stått sterkt, men vi skulle gjerne hatt med flere voksne som kan være med på samlingene. Nærvær av være trygge og gode voksne er noe vi trener til, sier Borøy som oppfordrer aktuelle voksne til å bli med på samlingene som finner sted.

Vibeke Borøy og Rune Røiseland inviterer nå Søgnes befolkning til å bli med på aksjonen. Dersom noen ønsker å bidra, kan man sende en gave på Vipps til 734270, eller sende til 3000.16.00040, hvor man merker med «Idrett krysser grenser Søgne».

 

Back To Top