fbpx
skip to Main Content
Jarle Flemvåg, Rune Brunslid, Ole Henrik Krat Bjørkholt, Karette Annie Stensæth, Odin Adelsten Aunan Bohmann, Inger Pernille Stamrud, Beatrix van Doorn, Christine Wilhelmsen, Gerd Byermoen og Jelena Golubovic. Foto: Karina Krokaa, NMH.

– Demenskor må bli et varig tilbud

Tirsdag 13. juni ble det overlevert et opprop for demenskor i hele landet til Helse- og omsorgsdepartementet og Kultur og likestillingsdepartementet.
Å synge i kor kan bidra til gode leveår og gode øyeblikk for mennesker med demens.

 

– Vi oppfordrer departementene til å sikre demenskortilbud i alle landets kommuner og øremerke midler til dette. Det er vesentlig at disse korene blir varige tilbud som gir kontinuitet og forutsigbarhet, sa Rune Brunslid, generalsekretær i Norges Korforbund.

NRK-serien Demenskoret rørte hele Norge og beviste at sang i kor bidrar til økt livsglede for mennesker med en demenssykdom. Mange av våre medlemmer ønsker å bidra til å etablere flere demenskor i landet, og det ble igangsatt et spontant opprop om å få demenskor til alle landets kommuner.

– Sang hele livet er vår visjon, sa Rune Brunslid, men det å drive Demenskor krever noe mer ut over det musikkfaglige.

Alle vi som er her i dag har mye å bidra med for å støtte opp om at demenskor blir tilgjengelig over hele landet og at det blir en fin overgang fra etablerte kor, til demenskor og videre til sang på institusjoner.

Sang i kor bidrar til bedre livskvalitet

Karette Stensæth er professor og leder for Senter for forskning i musikk og helse (CREMAH) på Norges musikkhøyskole, der de forsker på musikkterapi og demens. Hun ledet også forskningsprosjektet i serien. Stensæth viste til studien «Kor, demens, livskvalitet», som ble gjennomført i forbindelse med TV-serien på NRK.

– En av målingene viser signifikant effekt på bedre humør hos kordeltakerne etter hver korøvelse sammenlignet med målinger gjort før øvingene. De andre målingene viser ingen negative endringer. Humør kan vi også forstå bredere, som vitalitet, forklarer forskeren.

Hva kreves for å etablere et demenskor?

Stensæth viste til resultater fra forskning som viser at korsang kan redusere depresjon og fremme psykisk velvære og bedre livskvalitet for personer med demens. Hun fortalte at også i senere stadier av sykdommen kan områdene i hjernen som er knyttet til musikalsk hukommelse være godt bevart. De fleste har også minner knyttet til musikk, uansett om de har drevet med musikk selv eller ikke, og derfor er også sang og musikk egnet som aktivitet og i behandling for veldig mange i demensomsorgen.

– Sang i eldreomsorgen er et etablert tilbud for å styrke bevisst, systematisk bruk av musikk i norsk eldreomsorg. Etablering av demenskor i kommunene kan bidra til en bedre overgang mellom hjemmeboende personer med demens til beboere med demens på institusjoner, understreket Beatrix van Doorn, som er faglig leder av Krafttak for sangs prosjekt Sang i eldreomsorgen.

– Det er mange ulike kompetanseområder som er vesentlige for å etablere gode og robuste demenskor, forteller Jelena Golubovic, som er musikkterapeut og fagansvarlig i Norsk forening for musikkterapi. Hun deltok som pianist i NRK-serien, og jobber fortatt i koret. Demensfaglig, musikkterapifaglig og musikkfaglig kompetanse, og ikke minst godt organisert frivillighet samt tilbud til pårørende må til.

– Som vi har sett på TV-serien gir demenskor god effekt og er noe som relativt enkelt kan implementeres rundt om i landet. Allerede er det etablert ca. 100 demenskor (basert på CREMAHs beregninger). Det er vesentlig at disse kan fortsette og bli et stabilt tilbud til personer med demens, en gruppe som bare kommer til å vokse i årene som kommer, avslutter Golubovic og bekrefter at det er mange av oss som er klare til å bistå i utviklingen av nye demenskor.

Demenskor er et kostnadseffektivt tiltak sett i forhold til gevinst på helse og livskvalitet for både personer med demens og pårørende. Et kostnadoverslag over drift av Demenskor i alle landets kommuner, basert på innsikt og erfaring fra Demenskoret som nå drives videre av Nasjonalforeningen for folkehelsen, er at det kan koste 200 000 i året. Om hver kommune garanterer tilbud av ett demenskor ganges dette tallet med 356 kommuner. Denne summen forutsetter deltakelse av friviliige og at lokaler, mat og bevertning dekkes inn av andre.

Støtte i befolkningen … og positivisme hos politikerne

Inger-Pernille Stramrud fra Norges Korforbund startet impulsivt oppropet om demenskor til alle landets kommuner etter å ha sett TV-serien. Hun ble personlig berørt fordi hun kjente en av koristene, som hun hadde dirigert mange år i eget kor, og hun var imponert over forandringen hun så hos ham i serien.

– Da tenkte jeg at dette må være et tilbud til alle som ønsker det,  sier hun og samlet inn et betydelig antall underskrifter fra det norske folk. Nå er folkets røst i deres hender sa Stamrud, da hun overrakte oppropet til politikerne.

– Det er lett å bli entusiastisk av å høre på dere, satsing på mer musikk og sang i kommunene er et felles mål vi har, smilte statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet, Odin Adelsten Aunan Bohmann. Vi tar med oss ønsket om økonomisk støtte videre inn i departementet, lovet han.

– Det er et mål for helsestjenesten å styrke lavterskeltilbudet og skape levende lokalsamfunn, bekreftet statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt. Det skal være trygt og godt å bo hjemme, og vi ønsker å legge til rette for å skape alder og demensvennlige samfunn. Dette vil bli presisert i den kommende Bo trygt hjemme-reformen, som regjeringen legger frem 16. juni.

Aktørene, som har signert dette oppropet, sammen med befolkningen, arbeider alle for å få mer sang inn i livet til mennesker i alle aldre.  Vi har ulik kompetanse, og til sammen har vi mye å bidra med for å støtte opp om at demenskor blir profesjonelt, forsvarlig, varig og tilgjengelig over hele landet og at det blir en fin overgang fra etablerte kor, til demenskor og videre til sang i institusjoner.

Oppropet, som ble overlevert sammen med signaturene, kan leses her.

_________________________________________________________

Om Norges Korforbund
Norges Korforbunds visjon er SANG HELE LIVET. Det er et stort mangfold av kor i landet, og vi er Norges største interesseorganisasjon for kor og vokalgrupper med om lag 30 000 medlemmer fordelt ca. 1 000 kor og vokalgrupper. Vi har 22 distriktsledd (lokallag) over hele landet.
Mer informasjon finnes på kor.no.

Jarle Flemvåg, Rune Brunslid, Ole Henrik Krat Bjørkholt, Karette Annie Stensæth, Odin Adelsten Aunan Bohmann, Inger Pernille Stamrud, Beatrix van Doorn, Christine Wilhelmsen, Gerd Byermoen og Jelena Golubovic. Foto: Karina Krokaa, NMH.
Back To Top