fbpx
skip to Main Content

Debattinnlegg

– Jeg vil mer for Kristiansand

Kristiansand har de siste årene hatt et ustabilt og retningsløst styre. Det har vært lite fremdrift og ingen vet hva ambisjonene til Arbeiderpartiet og sine sosialistiske samarbeidspartnere er.

 

Arbeiderpartiet vil ha flere inn i arbeid, det har de ikke klart, de vil ha næringsetableringer, det sliter de med, de vil hjelpe mennesker som sliter og er sårbare, det har de ikke klart, de vil ha flere heltidsstillinger, det har de heller ikke klart. Volden i byen, og på våre skoler har økt kraftig, og vi er blant de verste regionene i landet nå. Det har de heller ikke adressert med tydelige tiltak.
Kommunen ligger an til et underskudd på 384 millioner i 2023. Arbeiderpartiet har heller ikke mulighet til å effektivisere eller slanke offentlig sektor, de er så avhengig av økonomisk støtte fra LO at det er uaktuelt for dem. Jeg vil kutte offentlig administrasjon og heller styrke helse, omsorg og hjemmesykepleien, fordi det er det eneste riktige.

Kristiansand trenger flere arbeidsplasser og nye næringsetableringer. Det er tydelig at vi må øke våre skatteinntekter, og planer som motarbeider næringsetableringer må fjernes.

Tiltak som jeg bør vurderes er: Planlegge og rigge Kristiansand for etablering av modulære kjernekraftverk, arbeide for oppgradering og styrking av det militære anlegget på Kjevik, og styrke bemanningen i forsvaret.
jeg at vi søke regjeringen om å overta ansvaret for alle videregående skoler i Kristiansand, sammenkobling av jernbanen og etablere det som kalles genistreken som gir reisetid på rett over 2 timer med tog fra Kristiansand til Oslo, og mulighetsstudie som utfordrer våre olje selskap til å designe og lage ny havn ved den gamle KMV tomten.
Vi må også la Sørlandsparken og sørlandsenteret få utvikle seg fritt, og gi dem frihet til å øke sitt tjenestetilbud, nå står flere butikklokaler tomme fordi offentlige hindringer hindrer utvikling. I neste periode så vil jeg arbeide for at bystyret selv bestemme hvor man ønsker arbeidsplasser og boligområder.

Jeg vil samarbeide med frivillighet og organisasjoner som arbeider med sårbare grupper i Kristiansand, og arbeide for økte resurser til politiet.
Jeg mener at vi må nødt å radikalt endre måten vi styrer byen på, og vi må påvirke nasjonale myndigheter langt bedre enn vi gjør nå. Vi må lage en plan på hva vi vil med Kristiansand, og deretter arbeide systematisk for nasjonal innflytelse.

Dette er et debattinnlegg fra en politiker. Avisen deler ikke nødvendigvis innsenders synspunkt. 

Back To Top