fbpx
skip to Main Content

Rondt forbi, uke 27- 28

Vi holder deg oppdatert på stort og smått av nyheter fra Kristiansand og omegn.

 

Lund-restaurant lagt ned

Restaurant Skrubbsulten etablerte seg i Marvika Torv for et år siden. Den 19. juni i måtte de gi opp kampen. Nedleggelsen skyldes økte kostnader på strøm og råvarer, forsinkelser i leveransen som følge av situasjonen i Europa, bygningsarbeid med ny skole over veien, samt slakt av matanmeldere i andre aviser. Filialen på Tinnheia har ferielukket men er ikke lagt ned.

Overtar ansatte (bildet)

La Famiglia ansetter en servitør og en kokk som mistet jobben sin da Restaurant Skrubbsulten la ned sin avdeling på Lund. La Famiglia rapporterer om bedre gjestebesøk enn aldri før og har begynt å holde åpent hver dag til lunsj fra klokka 12. For å dekke det økte bemanningsbehovet, måtte de ansette. Restauranten har denne våren eksperimentert med lunsj-åpent i helgene. Nå kan de dessuten friste med minigolf i Børsparken. Den italienske restauranten som kun satser på fagutdannede kokker, har nå også en lærling på plass.

Trenger fortsatt boliger til flyktninger

Hittil i år er rundt 200 flyktninger bosatt i Kristiansand kommune, og flere er på vei. Ytterligere 400 kommer i løpet av året, og kommunen ber alle som kan hjelpe med bolig ta kontakt. Kristiansand kommune har sagt ha til å bosette totalt 595 flyktninger i år.  Siden om lag 200 allerede er bosatt, mangler nå boliger til om lag 400 personer.

Flyktningene er både enslige og familier fra ulike land, og det er størst behov for små eller mellomstore leiligheter.  Viktigste grunn til det høye tallet er krigen i Ukraina, og brorparten av flyktningene vil være ukrainere. Siden om lag 200 allerede er bosatt, gjenstår altså bolig til om lag 400 personer. Flyktningene vil komme gjennom hele året. Derfor vil kommunen være på jakt etter boliger gjennom hele året.

– Det er en utfordring å skaffe nok boliger. Nettopp derfor ønsker vi å si til innbyggerne at vi har behov for boliger, sier Hans-Petter Breistein som enhetsleder i Forvaltning og koordinering i kommunen.

Krysset Tollbodgata/ Kirkegata er stengt

Krysset Tollbodgata/Kirkegata er stengt til mandag 10. juli. Årsaken er gravearbeider i forbindelse med fornying av vann- og avløpsrør. Gamle og dårlige vann- og avløpsrør byttes ut, og erstattes med et helt nytt rørsystem.

– Dette sikrer godt drikkevann til innbyggerne i mange år fremover, og vi får nye rør til kloakk. Vi får dessuten også et mye bedre system for overvann som det vil bli bare mer av med klimaendringene, sier prosjektleder Jørund Haugland i Ingeniørvesenet.

Dronningens gate og Kirkegata er altså stengt for gjennomkjøring. Gravingen påvirker både busstrafikk og annen trafikk i Kvadraturen.

Bedre mobildekning

Kristiansand kommune har nå 99,99% utendørs mobildekning etter at vi nå får på plass tre nye mobilmaster. Dekningsgraden gjelder der det bor folk. Arealdekningen er noe lavere.

I løpet av sensommeren får vi på plass tre nye mobilmaster som skal bedre mobildekningen i Kristiansand kommune. Prosjektet er et samarbeid mellom Telenor og Kristiansand kommune som har gjort en grundig kartlegging av dekningshull av en viss størrelse i kommunen. Den første mobilmasten kom i drift på Finsland i mai. De to neste vil settes i drift i løpet av sensommeren 2023. Plasseringen på disse er på Tronstad og Utsogn.

Back To Top