fbpx
skip to Main Content
- Takket være samarbeid med en rekke leverandører i Søgne og regionen for øvrig skal vi i år produsere og servere 6.000 måltider med kortreist og miljøvennlig mat, sier Stella Marie Brevik, Hege Vevle og Mira Svartnes Thorsen.

Ravnedalen Live med sterk miljøprofil

– Takket være samarbeid med en rekke leverandører i Søgne og regionen for øvrig skal vi i år produsere og servere 6 000 måltider med kortreist og miljøvennlig mat, noe som er med på å sikre verdiskapning for lokale leverandører, og ikke minst en betydelig reduksjon i søppelmengden.

 

Ravnedalen Live er festivalen som markedsfører seg med en klar miljøprofil, og forsøker å sette så små miljøavtrykk som mulig. På få år har festivalen oppnådd betydelige og ikke minst oppsiktsvekkende resultater.

– Gjenbruk og miljø er en gjennomgående trend i alt vi gjør og foretar oss, sier Mira Svartnes Thorsen, kommunikasjonsansvarlig Stella Marie Brevik og matsjef Hege Vevle.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Ravnedalen Live forventer opp mot 15.000 publikummere under årets festival. Foto: Jorund F. Pedersen.

Startet for flere år siden

Prosessen for å sikre en best mulig miljøprofil, startet for flere år siden. Hvert eneste år siden har søppelmengden gått ned. Der den for en stund tilbake var 1,3 tonn søppel totalt, ble dette redusert til 180 kilo i fjor.

– Det gav en samlet mengde restavfall på 47 gram søppel per festivaldeltaker. Målet for i år er 19 gram, sier Stella Marie Brevik.

Mira Svartnes Thorsen forteller at det er blitt lagt ned et betydelig arbeid for å nå disse målene. En rekke tiltak er innført og gjennomført (se oppstillingen lenger ned). Målene om bærekraft og en best mulig miljøprofil ligger til grunn for alt som gjøres.

– Vi gjorde gode erfaringer i fjor. Da serverte vi 600 måltider mat hvor lokale leverandører og bønder bidrog sterkt. I så måte er vi kompromissløse. Dette er mål vi har satt og som vi skal klare, slår Svartnes Thorsen fast.

Samarbeid med lokale bønder

Denne utviklingen har vært mulig å nå blant annet takket være samarbeid med lokale bønder og matprodusenter. Til fjorårets festival leverte Søgne-bonden Helge Pettersen som driver Tofteland Gård flere kortreiste produkter. Til årets festival er denne trenden blitt betydelig utvidet. Slakteren i Søgne skal levere Søgne-skinke og wienerpølser. TaGo leverer lefser, lomper og mel produsert med poteter levert av Pål Try. Tråne Gård leverer eggene, i tillegg kommer flere andre leverandører fra blant annet Åseral, Brekkestø og  Iveland.

80 prosent av maten er lokal

I år vil rundt 80 prosent av maten vi serverer komme fra lokale leverandører. Hoff i Stavanger (pommes frites) er den eneste leverandøren som ikke er hjemmehørende i denne regionen.

– Jeg er svært opptatt av bærekraft, og at vi sørger for at det vi gjør på festivalen gir noe tilbake i stedet for at vi bare tar ut av naturen. Vi ønsker å servere god mat på festivalen, som er god for helsen og for publikum. Når maten kommer fra lokale bønder og matprodusenter, gir dette viktige tilskudd til disse, noe som er bra for matfylket Agder og Norge, og bidrar til lokal verdiskapning. Festivalen blir en fin anledning for bøndene til å vise frem hva de kan tilby, og det er mye, fremholder Mira Svartnes Thorsen.

Artikkelen fortsetter under bildet.

I fjor serverte Hege Vevle, Mira Svartnes Thorsen og teamet forøvrig 600 måltider mat under Ravnedalen Live hvor lokale leverandører og bønder bidrog sterkt.

– Det hele blir en vinn-vinn-situasjon, for oss ved at maten er kortreist hva det har å si for miljøet, for produsentene og for publikum som får veldig god mat. Søgne har mange matprodusenter. Bredden er stor. Selv om jeg er fra Søgne og kjenner Søgne godt, så var jeg selv ikke klar over av bønder og leverandører kan tilby en så stor bredde, og om det er jeg kanskje ikke alene, sier Stella Marie Brevik.

19 gram avfall per festivaldeltaker

Festivaler og andre tilstelninger som trekker mange mennesker inn på et relativt lite område over kort tid, produserer mye avfall og har et høyt forbruk av energi både på transport av mennesker og materiell, samt på lyd og lys under selve arrangementene.

Ravnedalen Live produserte 3,5 tonn avfall over to dager i 2019, og er i så måte en liten festival (7.000 deltagere over to dager). I fjor var mengden mer enn halvert. Til sammenligning oppgir Pstereofestivalen i Trondheim (om lag 2. 000 gjester over 2-3 dager) at de produserer 26 tonn søppel på tre dager (NRK 2018).

– I 2019 hadde Ravnedalen Live 450 kilo plastavfall, eller 47 gram per deltaker. I år er målet 19 gram, og vi er kompromissløse for å nå disse målene, hevder Mira Svartnes Thorsen.

 • Ravnedalen Live har operert festivalen med følgende tiltak siden 2019:
  Fokus på gjenbruk og kortreist i innkjøp
 • Fokus på streng sortering av avfall på festival og under riggeperioden gjennom sorteringsstasjoner for avfall og panteboder for glass
 • Økt bruk av elbil
 • Klar kommunikasjon til publikum, artister og bemanning om miljøprofil
 • Oppfordrer publikum til å gå, sykle eller reise kollektivt gjennom markedsføring
 • Retter seg etter kriterier fra Miljøfyrtårn
 • Søker aktivt samarbeid med andre aktører i bransjen gjennom prosjektsamarbeid og dialog

BÆREKRAFTRAPPORT RAVNEDALEN LIVE 2022

 • Plastglassavgift
 • Crew med egne, gjenbrukbare vannflasker
 • Strenge leverandørkrav
 • Sirkulært matprosjekt med mat laget fra bunnen basert på lokalproduserte råvarer
 • Oppfordringer om å drikke av boks og flaske
 • Team som finsorterte avfallet
 • Benyttet lån og leie av utstyr
 • Koordinerte innkjøp
 • Elektrifiserte 95 prosent av egen drift
 • Arrangerte ryddeaksjon i nabolaget (Grim, Ravnedalen, Baneheia)
 • Forskningsprosjekt nasjonalt/internasjonalt om bærekraftige opplevelser
 • Økte antall lønnede på festival
 • Skrev bærekraftstrategi
 • Var sertifisert som Miljøfyrtårn
 • Nesten all infrastruktur var gjenbruk
 • Dekor var nesten utelukkende basert på gjenbruk og er trygt på lager til neste år
 • Gjorde grønne sponsoravtaler
– Takket være samarbeid med en rekke leverandører i Søgne og regionen for øvrig skal vi i år produsere og servere 6.000 måltider med kortreist og miljøvennlig mat, sier Stella Marie Brevik, Hege Vevle og Mira Svartnes Thorsen.
Back To Top