fbpx
skip to Main Content
Nullvisjonen, region Agder, har i dag tre medarbeidere. Nå har fylkestinget vedtatt å øke bemanningen med en stilling i tillegg. Foto: Nullvisjonen, region Agder.

Merkedag for trafikksikkerhet

Fjerde Nullvisjonleder i vedtatt i Agder fylkesting

I juni vedtok Fylkestinget i Agder at det skulle ansattes en 4. Nullvisjonsleder. Dette var et enstemming vedtak. Det har lenge vært forespeilet at dette kom til å skje, men nå er det altså besluttet og avgjort på øverste nivå i fylket.

 

Denne stillingen vil etter all sannsynlighet få Gjerstad som sin vertskommune.

– Med denne utvidelsen så viser politikere og administrasjonen i Agder at de følger opp vedtaket som Stortinget gjorde tilbake av 2002 om at vi skulle ha en Visjon i Norge om null drepte og null hardt skadde i trafikken. 2030 er målet at vi skal være nede i 350 drepte og hardt skadde, mens i 2050 skal dette målet være null, skriver Nullvisjonen i Agder på sin Facebook-side.

For å kunne klare å oppnå dette målet – denne Visjonen – må hver og en av oss jobbe med våre holdninger og adferd i trafikken.

– Vi tre andre ledere innen Nullvisjonen i Agder er selvsagt svært godt fornøyd med dette vedtaket og skal gjøre vårt ytterste for at han/hun som får denne stillingen blir tatt godt imot i «Nullvisjon-familien». Stillingen blir nok lyst ut til høsten og ansettelse rundt nyttår, står det videre å lese i innlegget på Facebook.

Back To Top