fbpx
skip to Main Content

Rondt forbi – uke 33-34

Vi gir deg smått og stort av nyheter fra Kristiansand og omegn.

 

Regnet bort

Første dag av Sørlandets matfestival (bildet) trakk nesten ikke folk første dagen grunnet øs pøsende ren hele dagen. Artistene spilte for 1-2 publikummere den 11. juli, men festivalen ble derimot godt besøkt de to påfølgende dagene.

Lindesnes-avis legges ned

Extraavisen legges ned 1.oktober 2023. Grunnen er lite bemanning og lite inntekt til å drive langsiktig. Extraavisen er en nettavis som har samlet nyheter fra hele landet.

– Det er veldig trist å meddele at Extraavisen må legges ned. Det har vært dårlige netter og dårlig kapasitet til å dekke de de daglige nyhetene som kreves for å nå det nivået for å drive en avis. Hovedgrunnen er lite bemanning og ikke økonomi nok til å sette inn ekstra folk, sier grunnlegger og ansvarlig redaktør i Extraavisen.

– Vi skulle gjerne ha fortsatt lenger, men vi kan ikke ta flere sjanser. Nå er det dessverre slutt for det eventyret vi startet i 2021. Vi er utrolig takknemlig for våre samarbeidspartnere og de som har heiet på oss gjennom tiden.

Extraavisen ble grunnlagt 24.januar 2021. Målet var å ekspandere til å bli en fremtidig tabloidavis med kontorer flere steder i landet, men slik ble det ikke.

– Planen var å få avisen stasjonert i Trondheim, og deretter utvide avisen med flere redaksjoner. Det lot seg ikke gjøre. Det er et valg jeg er veldig tilfreds med. Hittil har avisen hatt sin base i Sveio og i Lindesnes de siste årene.

Nå kan du forhåndsstemme

Årets kommunestyre- og fylkestingsvalg skjer mandag 11. september, men allerede nå kan du forhåndsstemme. Det er flere fordeler ved å forhåndsstemme framfor å stemme på valgdagen.

– Forhåndsstemmeperioden er lang, så vi oppfordrer folk til å bruke anledningen til å stemme tidlig. Du unngår kø og det er lite folk i forhåndstemmemottakene, sier Eva Ottesen, fra Politisk sekretariat. Sammen med valgansvarlig Marianne Osmundsen Tronstad, utgjør de lederteamet i valgsekretariatet.

Studenter får gratis buss

Kristiansand kommune tilbyr gratis busskort for studenter som tar høyere utdanning og melder flytting til Kristiansand. Ordningen gjelder kun studenter som melder flytting fra andre kommuner i Norge, unntatt fra kommuner i Agder fylke. Det gjelder ikke de som flytter direkte fra utlandet.

Påbudt å klippe hekken

Skolestart nærmer seg og veiene fylles snart av barn og unge på vei til og fra skolen. Før skolestart er det derfor viktig at du har klippet hekken. Overtredelser kan føre til bøter.

Eier eller disponerer du en eiendom med avkjørsel til vei, fortau eller gang- og sykkelvei, eller ligger eiendommen din inntil et veikryss eller vei? Da har du ansvar for å sørge for fri sikt ved din avkjørsel og mot vegkryss ifølge Vegtrafikklovens paragraf 31 og 43.

Flere krenkelser enn i fjor

Hensynsløs adferd defineres som «ved skremmende eller plagsom opptreden. Det inkluderer forfølgelse av en person eller at en på annen måte krenker en annens fred». Totalt mottok Konfliktrådet 399 saker under kategorien «Hensynsløs adferd» i første halvår av 2023. Dette er en økning fra samme periode i 2022 med 18 prosent.

Back To Top