fbpx
skip to Main Content
Glede hos Blå Kors Chat-senter da det ble klart at stortinget bevilget 3,1 millioner kroner til arbeidet i revidert nasjonalbudsjett: Arvid Solheim (daglig leder Blå Kors Kristiansand), Gro Anita Kåsa Poulsen (seniorrådgiver innovasjon), Kenneth Mørk (Arbeiderpartiet) Kjell Eirik Haavold (Senterpartiet), Anette Gausdal (virksomhetsleder Blå Kors Chat-senter), Trond Furseth (fundraisingkoordinator hos Blå Kors Kristiansand), Christoffer Ringsvold Jensen senior helserådgiver hos Blå Kors Kristiansand og Benedikte Sofie Rom Abrahamsen prosjektleder hos Blå Kors Kristiansand.

3,1 millioner kroner til Blå Kors Chat-senter

– Pengene gjør at vi ikke trenger å redusere tilbudet, og gjør at vi heller kan satse, sier Blå Kors etter at Stortinget vedtok å bevilge 3,1 millioner kroner til Blå Kors Chat-senter under behandlingen av revidert nasjonalbudsjett.

 

Da statsbudsjettet for 2023 ble vedtatt, var det statlige tilskuddet redusert fra 9,6 millioner kroner til 3,6 millioner kroner, et tilskudd som Blå Kors Chat-senter har fått de siste årene. Resultatet var at Blå Kors måtte permittere 25 ansatte fra 1. mai og redusere åpningstidene på chat-tjenestene SnakkOmMobbing.no og SnakkOmPsyken.no fra fem til tre dager per uke.

Siden statsbudsjettet ble vedtatt, har Blå Kors lobbet mot politikerne både i posisjon og opposisjon, så vel nasjonalt som regionalt.

Betyr all verden

Da Stortinget skulle behandle revidert nasjonalbudsjett, lå det inne forslag om å øke tilskuddet med 3,1 millioner kroner. Forslaget fikk flertall, og det betyr i følge Solheim og Gausdal all verden å få pengene.

– Vi kan videreføre tilbudet slik tilfellet var før vi måtte permittere, sier Gausdal, som i tillegg til at tilskuddet ble øket i revidert, også tidligere ble tilgodesett med to millioner kroner fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familidirektoratet). I tillegg kommer en bevilgning på en halv million kroner fra Agder fylkeskommune.

– Dette gjør at vi kan styrke arbeidet. Vi klarer å ivareta kompetansen vi har opparbeidet oss, sier Gausdal.

Artikkelen fortsetter under bildet.

– Nå kan vi bemanne opp tilbudet da midlene gjør at vi kan gjennomføre fem vakter fem kvelder i uken, slik tilfellet var før vi måtte permittere, sier Anette Gausdal og Arvid Solheim.


– Nå kan vi i stedet bemanne opp tilbudet da midlene gjør at vi kan gjennomføre fem vakter fem kvelder i uken, slik tilfellet var før vi måtte permittere, legger hun til.

Kjell Eirik Haavold fra Senterpartiet og Kenneth Mørk fra Arbeiderpartiet var til stede da det ble klart at Blå Kors Chat-senter fikk 3,1 millioner kroner i revidert.

Begge gir uttrykk for at tilbudet som Blå Kors Chat-senter gir, betyr mye for mange.

– Gjennom tilbudet når Blå Kors ut til flere tusen unge som sliter, sier Kenneth Mørk.

– Når man også sliter, er det utrolig viktig å kunne ha noen å snakke med. Det tilbudet blir nå videreført, sier Kjell Eirik Haavold.

Mistet forutsigbarheten

Nytt av året er at flere ideelle organisasjoner ikke lenger fikk faste øremerkede tilskudd. I stedet måtte organisasjonene fra og med årsskiftet søke om å få midler. Mange stilte spørsmålstegn ved omleggingen.

– Jeg støtter beslutningen om å legge om fra øremerkede tilskudd til å måtte søke, men omleggingen skjedde for fort. Det medførte at mange organisasjoner og tilbud mistet forutsigbarheten, sier Mørk.

Også Arvid Solheim etterlyser en større forutsigbarhet.

– Vi søker nå om midler for ett år av gangen. Blå Kors Chat-senter er bemannet med fagpersonell og det gjør det vanskelig å planlegge arbeidet på sikt og vanskeliggjør også arbeidet med å rekruttere nye medarbeidere. En større forutsigbarhet ville derfor ha vært veldig verdifullt, sier Arvid Solheim, daglig leder for Blå Kors Kristiansand.

 

Back To Top