fbpx
skip to Main Content
Denne utlysningen retter seg særlig mot frivillig rydding, men det er åpent for at det også kan søkes om midler til forebyggende tiltak der dette gjennomføres i kombinasjon med ryddeaktiviteter.

Hent ut plastposekroner til din ryddeaksjon

Fakta: Handelens Miljøfond
 • Stiftet november 2017
 • Norges største private miljøfond
 • Handelens felles storsatsing for å løse miljøproblemer knyttet til plast
 • Midlene kommer fra medlemmene som betaler 2 kroner for hver plastbærepose de omsetter i Norge
 • Miljøkontingenten er øremerket miljøtiltak som oppfyller fondets tre hovedformål som er å forebygge og fjerne plastforsøpling, øke ressursutnyttelse og gjenvinning av plast, og redusere plastbruk, herunder plastbæreposer
 • Dagens medlemmer omsetter nær 90 % av alle plastbæreposer som omsettes i Norge, og representerer mer enn 11 000 utsalgssteder.
 • Blant medlemmene finner man alle de store norske dagligvarekonsernene, fag- og servicehandelskjeder og enkeltbutikker.

Plastposeprisen økte i august, og Handelens Miljøfond doblet kontingenten de får inn per plastpose. Nå skal pengene settes i arbeid, og fondet lyser ut opp til 26 millioner til frivillige som ønsker å rydde i sitt nærmiljø.

 

– Vi har aldri satt av så mye penger til frivilligheten som i år, og det føles godt å gi tilbake. Uten deres plastposekroner hadde vi ikke kunnet løse så mange plastproblemer, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond.

Totalt går 40 millioner plastposekroner til frivilligheten i 2023. Det kommer oss alle til nytte.
– Siden vi startet å gi ut midler, har plastposekronene vi har gitt frivilligheten bidratt til at mer enn 6.200 tonn blitt ryddet. For hvert kilo de rydder, kommer vi nærmere en plastfri natur, så vi håper på mange søknader også denne runden, sier Lind.

Artikkelen fortsetter under bildet.

– Siden vi startet å gi ut midler har plastposekronene vi har gitt frivilligheten bidratt til at mer enn 6.200 tonn blitt ryddet. Foto Katrine Lunkelite.

Dette kan du søke om midler om i denne runden:

Denne utlysningen retter seg særlig mot frivillig rydding, men det er åpent for at det også kan søkes om midler til forebyggende tiltak der dette gjennomføres i kombinasjon med ryddeaktiviteter.

Hovedfokuset til utlysningen er ryddeaktiviteter med prosjektsøknader som innebærer:

 • Mindre og/eller lokale ryddetiltak av plastforsøpling
 • Motivasjonsmidler til dugnader i forbindelse med ryddeaktiviteter, f.eks. mat og symbolsk godtgjørelse til skoleklasser o.l.
 • Organisering av ryddeaksjoner med et tydelig sosialt aspekt: f.eks. kompensasjon og/eller lønn til ryddere som er engasjert som en del av et rehabiliteringsprogram
 • Organisering og gjennomføring av ryddeaksjoner, på land og havbunn inkl.:
  • Administrasjon: Selv om ryddearbeidet i frivillig rydding er ulønnet, krever frivillig arbeid i noen tilfeller koordinering og mobilisering hos organiserende virksomhet, som kan være lønnet, f.eks. i regi av natur- og miljøorganisasjoner
  • Ryddeutstyr og transport av ryddere
 • Forebyggende tiltak i kombinasjon med ryddetiltak
 • Forebyggende tiltak som foredrag, informasjonsarbeid, kartlegging, folkeforskning, følgeforskning, kunst- og kulturarrangementer eller lignende kan støttes, om tiltaket skjer i kombinasjon med rydding
 • Prosjekter der ryddeaktivitet er hovedfokus, vil prioriteres

Lenke til mer info og søknadsskjema: https://handelensmiljofond.no/sok-stotte/frivillig-rydding

 

 

Back To Top